Affaldssortering elpærer

Læs mere om den nye affaldssortering (åbner nyt vindue). Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet. Sparepærer, der forbrændes med blandet restaffal frigiver små .

Skriv sikkert til Affald og Genbrug – hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger . Lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv, derfor skal de afleveres som farligt affald. Vi bruger masser af lamper, der indeholder kviksølv. Kondensatorerne afleveres enten som elektronikaffald eller som farligt affald i .

I følge RUC hører alm elpærer derunder selvom de nok ikke brænder så . I det følgende finder du en guide til den affaldssortering, der finder sted i. Det vil sige mælkekartoner, bleer, elpærer, snasket papir og plastic, . I beholderen til Pærer, må der afleveres:. Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal. Skilte og klistermærker til mærkning af affaldsbeholdere til Elpærer. Piktogramsystem udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Affaldsforening.

Fx er skilte til farligt affald røde, skilte til elektronikaffald orange, og de. Alle typer af elpærer kan genbruges.

Affaldssortering er vigtig for både miljø og samfund. Ketchup Læskedrikke Madlavningsolie Sodavand Soya Spiritus Vin Vineddike Øl. Anmeld dit bygge- og anlægsaffald – herunder PCB-holdigt affald.

HUSK, at vinduesglas, spejle, el-pærer og lysstofrør ikke må afleveres sammen med almindelige glas og . Du kan komme af med dit affald på en række forskellige måder afhængig af, hvilken slags affald der er tale om, og hvor meget du har. Hvordan bortskaffes El-sparepærer? Miljøstyrelsen informerer om indsamling af brugte sparepærer og kviksølv. Alle parcel- og rækkehuse har desuden modtaget en miljøboks til opbevaring af farligt affald som f. Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og hvordan du sorterer dit affald.

Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. På affaldsportalen kan du finde informationer og selvbetjening om blandt andet husholdningsaffal genbrugspladser, storskral renovation og dine . Og på den måde er genbrug af affald både en gevinst for både samfundet og. Meget af dit affald kan genanvendes – eksempelvis shampooflasker,. Defekte og brugte el-sparepærer indeholder kviksølv. På siden findes oplysninger omkring affaldsfraktioner, sortering af affal genbrig og.

Information om affaldssortering. Restaffald er alt det affal der ikke kan genbruges og som ikke er farligt. Affal der ikke kan genanvendes, er fx affald til forbrænding og deponering. AFFALDSSORTERING – GENBRUG DIN HVERDAG.

Farligt affald er ting, der indeholder giftige og skadelige stoffer.