Aflevering af brugte batterier

Aflevér derfor dine brugte batterier til genbrug. Du kan altid aflevere brugte batterier på genbrugspladsen. Det kan virke uoverskueligt at skulle køre til genbrugsstationen for at aflevere et par flade batterier – men det behøver det ikke at være.

Sorter dine brugte batterier fra til genbrug, i stedet for at smide dem i skraldespanden. Genbruger vi ressourcerne i batterier, er der mindre behov for at hente nye . Læg dine brugte batterier i en klar pose på låget af din. Og det er ærgerligt, for det er faktisk så nemt at aflevere dem til genbrug. Hvor og hvordan brugte batterier skal afleveres. Alle typer batterier skal sorteres fra resten af affaldet og afleveres, fordi de indeholder miljøskadelige . Brugte batterier skal indsamles og behandles, så de ikke belaster miljøet, og så ressourserne kan bruges igen.

Brunstens- og alkaliske batterier. Bilbatterier og akkumulatorer Småt elektronik med batterier Store genopladelige batterier. Du kan aflevere dine batterier mange forskellige steder.

I mange kommuner er der batteribokse på gaderne og i baggårdene, som du kan lægge de brugte . Brugte batterier kan afleveres på flere måder. Sådan kommer du af med batterier: Læg dem i en klar plastikpose og hæng den på siden af din container til . Hvor gør jeg af brugte batterier? Det er ikke alle batterier, der er miljøfarlige,.

Du kan også selv aflevere batterierne på genbrugsstationen.