Århus kommune vej og trafik

Men Aarhus er på vej til at blive en storby, og i storbyer er tæt trafik et. Aarhus Kommune har gjort og vil gøre for at få trafikken til at glide i vores by. Kollektiv trafik ‎Visioner ‎Min byDrift og vedligeholdelse: Aarhus Kommunehttps://www. Trafik/Min-by/Veje-og-pladser. I Aarhus Kommune gør vi alt, hvad vi kan for at holde veje, stier og fortove i god stan så de er sikre at færdes på.

Kom i dialog med Aarhus Kommune om byens trafik og mobilitet. Kontraktstyret udførelse af drifts- og anlægsopgaver (Natur og Vej Service). Forside Borger Trafik Min by Beskæftigelse og uddannelse Bolig og byggeri Familie, børn og unge Handicap og socialpsykiatri Kultur, idræt og fritid . Vores produktpalette indeholder mere end forskellige produkter inden for områder som parker, skove, boldbaner, anlæg, vedligehol veje og skilte/striber. I Center for Byens Anvendelse står vi for planlægning af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på offentlige færdselsarealer.

Teknik og Miljø arbejder blandt andet med byudvikling, mobilitet, natur og miljø, kollektiv trafik samt anlæg og drift af veje. I Teknik og Miljø løser vi opgaver . Ingeniør Per Kristensen fra Trafik og Veje, Århus Kommune siger: ”Borgerne er meget velkomne til at indmelde huller i veje og stier, som er . Center for Byens Anvendelse etablerer og vedligeholder veje, pladser og parker i. Kommunens skove, parker og kirkegårde; Anlæg af veje; Trafikregulering . Hvordan forløber trafikken lige nu?