Batterier affald

Aflever batterier for sig, så vi undgår at skade miljøet. Et batteri er et lager af elektrisk energi. Derfor skal batterier indsamles som farligt affald.

Det er ikke alle batterier, der er miljøfarlige, Men det er svært at se på dem, så aflever dem alle til os, . En kurv til batterier kan fås ved henvendelse til KundeserviceAffald. Batterier kan også afleveres til: Miljøbilen, der har . Alle slags batterier fra husholdningen indsamles.

De må ikke blandes med det øvrige affald. Derfor er der på alle nyere batterier et lille mærke der viser en skraldebøtte med et. Her skal du aflevere de brugte batterier. Kom af med dine batterier på en nem og miljørigtig måde. Se hvornår du får hentet under Mit affald.

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med batterier og elektronikaffald i. Hvis batterierne bliver blandet med det affal der skal til forbrænding, kan de . Du kan aflevere batterierne flere forskellige steder . Denne affaldstype er farligt affald.

Vi henter dine batterier sammen med dit mad- og restaffald. Det er vigtigt, at alle typer af batterier sorteres fra det andet affal da batterier . Britiske forskere vil konvertere farligt affald fra atomreaktorer til nyttige og totalt ufarlige batterier. Aviser, flasker, metaldåser, brugte batterier og diverse plastdunke. Silkeborg Forsyning – Van spildevan fjernvarme, genbrug og affald. Farligt affald er varer, der er mærket med faresymboler og fx maling, lak, olie,.

Ved at lægge dine gamle batterier på låget af din beholder, er du med til at skåne . Vin- og spiritusflasker skal lægges (ikke smides) i den opstillede trækasse. På den måde bliver vin- og spiritusflasker genanvendt og vores afdeling . Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet. For nogle typer affal fx storskrald og haveaffal tilbyder vi en ordning, du kan. Små, brugte batterier kan afleveres på vaskerierne.

Desuden på administrationskontoret og på beboerkontoret. Bilbatterier skal afleveres på container-gården . Så tager skraldemanden posen med dine brugte batterier me næste gang han henter dagrenovation.