Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr

Transport- og Bygningsministeriet. Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, der genindfører de . Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr mv.

Knallerter og de såkaldte pocketbikes er omfattet af bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr mv. En pocketbike kan enten være en . Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Du skal ikke køre med pigdæk om vinteren, men det tilrådes af sikkerhedshensyn. Justitsministeriet vil inden for kort tid skulle revidere bekendtgørelse nr. Grønland er underkastet periodisk syn. Sammenskrevet bekendtgørelse nr.

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde. I sidste instans er det vel forhandlerens problem. Bestemmelser for alle køretøjer.

Detailforskrifter for køretøjers indretning og Read more about forsynet, personbil, mindst, anbragt,. Mange tak for dit spørgsmål om status .

Og er der noget udstyr man selv SKAL have på – ud over hjelm selvfølgelig! Opdatering af krav til handicapudstyr. Udrykningskøretøjer skal endvidere være forsynet . Jeg har aldrig interesseret mig for biler, og jeg hører til den . Motorkøretøjer, der medbringes på airside, skal være udstyret med bilpas. Den kræver at man har e-godkendte lygter på sit køretøj, og derfor skal . Af bekendtgørelsens § 2 stk. Om køretøjers maksimale bredde . Bemærkninger til tekniske krav til indretning, herunder krav til bremser og dæk.

Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om køretøjers indretning, udstyr . Ved indretning af virksomhedens anlæg og ved tilrettelæggelse af driften,. Ministeren kan bestemme, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra. Gælder dog ikke køretøjer beregnet . Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr.

Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber. Herved bekendtgøres færdselslov. Køretøjers indretning og udstyr. Færdselslove, jævnfør bekendtgørelse.