Bølgelængde farve

Det er normalt defineret som elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 4og 700. Den spektrale sammensætning af lyset opfattes som farve. Oplevelsen af den konkrete farve er afhængig af bølgelængden af det lys, der rammer øjets stave og tappe.

Se bølgelængder og farver her. Et spektrum er opdelingen af stråling efter bølgelængde. Sammen- hængen mellem bølgelængde af lys og den farve, som øjet opfatter, ses på . Formål: Formålet er at bestemme farvernes bølgelængde.

Læs mere om lysets farver under artiklen. Når lys beskrives som bølger, betegnes bølgelængden som afstanden mellem to bølgetoppe. Jo kortere lysbølgen er, desto mere blåt er lyset, og jo længere den er, desto mere rødt er . Min opgave lyder – beregn bølgelængden af det udsendte lys og find ud af, hvilken farve dette lys . Hej alle, nogen kan hjølpe mig med denne opgave. Opløsning, bølgelængde og komplementærfarveindlæg4.

Farverne har forskellig bølgelængde og brydes . Hvordan opfatter hjernen farver, og er det tænkeligt, at der findes flere farver, end. Lyset fra en He-Ne laser med bølgelængden 63nm sendes vinkelret ind mod et.

Lys absorptionen er afhængig af lysets bølgelængde. Regnbuens farver Farvecirklen Øjet Computerskærmen Additive og subtraktive farver. Jeg forstår godt, at farver fysisk set er lys med forskellig bølgelængde, og at farver kemisk set eksempelvis kan skyldes konjugerede . Synligt lys , for eksempel , har en bølgelængde på 3til 750. Lysets bølgelængde bestemmer også hvordan vi opfatter farven af lyset. Lys med en kort bølgelængde ser vi som violette eller blå farver, mens lys med en lang . Ovenstående formel er fremstillet grafisk for lys med en bølgelængde på 5nm,.

Lys med bølgelængde nør 4nm er violet og så med stigende bølgelængde ændres farven ligesom farverne i . Solens lys indeholder alle farver. Lyset består af elektromagnetiske bølger med bølgelængder fra ca. Tiden τo som bølgen er om at bevæge sig én bølgelængde kaldes bølgens.

Fordelingen af energier og dermed farver afhænger af temperaturen af lyskilden. Altså vil fx farven rød bestå af fotoner med én bestemt bølgelængde. Alt det lys, som vi med det blotte øje kan se, betegnes ”synligt lys”.

Et typisk glødelampespektrum – hvidt lys.