Bølgelængde spektrum

Et spektrum er opdelingen af stråling efter bølgelængde. Det elektromagnetiske spektrum beskriver de forskellige typer af elektromagnetisk stråling. Men hele det elektromagnetiske spektrum fra radiobølger til gammastråling er lys.

Et emissionsspektrum frembringes af stråling, der . Lys og det elektromagnetiske spektrum. Bølgelængden bestemmer den farve, vi ser. Med en sådan definition dækker lys kun et meget snævert spektrum af.

Frekvensen er et andet vigtigt træk ved lyset – her ses bølgelængde . Det lys vi kan se er en del af det elektromagnetiske spektrum. De forskellige ting har farver alt efter hvilke af Solens bølgelængder de absorberer, og hvilke de . Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Omvendt reflekteres de røde bølgelængder.

Det er lys på bølgelængder mellem 380 . Man opdeler elektromagnetisk stråling efter bølgernes bølgelængde. Vi kalder dette for det elektromagnetiske spektrum. Elektromagnetisk stråling med .

Altså at når man øger temperaturen på et sortlegeme, går temperaturen på den mest intense del af dets spektrum mod kortere (mere blå) bølgelængder. Afstanden mellem to bølgetoppe kaldes bølgelængden. Figuren ovenfor viser det elektro magnetiske spektrum som det synli ge lys kun udgør en ganske lille del . En laser er en lyskilde, som udsender lys med kun én bølgelængde og ikke et helt spektrum af bølgelængder som fx en glødelampe. Hvilken bølgelængde svarer til fotonenergien aj? Vi har fx røntgenstråler, der kun har en bølgelængde på omkring én nanometer, . Spektraldesign og høj lyskvalitet.

Light er hovedsagelig en bølge på det elektromagnetiske spektrum. En bølgelængde måler afstanden mellem hver bølge. Udenfor det synlige spektrum er det hovedsageligt infrarød (IR) og ultraviolet (UV) stråling.

Infrarød stråling viser sig ve at lyset opvarmer det, det rammer. Tegning af det elektromagnetiske spektrum med angivelse af området for synligt. Andre (hvide) lyskilder vil udvise et anderledes spektrum.

På figuren til højre kan du se . Ved en lidt højere frekvens kan du. Solens hvide lys indeholder et spektrum af farver, som først bliver synlige, når man ser det gennem et prisme. Farverne har forskellig bølgelængde og brydes .