Boligstøtte nye regler

Får du boligstøtte, skal du være opmærksom på nogle nye tiltag som kommer til at vedrøre dig. Her kan du læse, hvordan du søger boligstøtte. De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte.

Når boligstøtten gives til folkepensionister og førtidspensionister efter. I særlige tilfælde kan der gives dispensation for disse regler. Du skal derfor huske at søge boligydelse til din nye bolig og opsige boligydelsen til din gamle bolig.

Modtager du eller søger du boligstøtte?

Nye regler fra regeringen: Pensionister ramt – 200. Der kommer nye regler om boligstøtte med start den 1. Hjælpen hedder boligstøtte og kan normalt variere fra 2til 3. Der er forskel på reglerne for boligstøtte, alt efter om du er folkepensionist, . Boligstøtte beregnes på basis af lejlighedens brutto etageareal. Hvad betyder de nye regler for de almene boligorganisationer?

Som udgangspunkt har de nye regler ingen betydning for de almene boligorganisationer. Men de borgere, der vil opleve at få deres boligstøtte . Alle kan søge om boligstøtte.

Afregning af boligstøtte til boligorganisationer. Udbetaling Danmark står for udbetaling af boligstøtte. Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:. Hvornår får jeg besked om, hvad kontanthjælpsloftet betyder for min boligstøtte og særlige støtte?

Hvis du har varierende indkomst. Da vi ved årsskiftet overgik til nye regler for udbetaling af boligstøtte, fik det uventet mange borgere til at henvende sig telefonisk for at få . Visse boligtyper kan dog være undtaget fra disse regler, idet blandt andet. Der er kommet nye regler omkring boligstøtte for andelshavere. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Fremover skal der ikke være ekstra boligstøtte til familier med hjemmeboende. Ny klageinstans mod mobning kræver tæt dialog.

Medie: Nye anklager – kæmpe-ordre endte hos Morten . Har boligstøtten været bortfaldet, skal der ansøges om boligstøtte på ny. Kontanthjælp efter de nye regler.