Bortskaffelse af elpærer

Men hvor er det bedst at gå hen? Men bortset fra det så hedder det BORTSKAFFELSE ikke afskaffelse,. I følge RUC hører alm elpærer derunder selvom de nok ikke brænder .

Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet. Søg for eksempel ordet plast i Søg efter affaldstype. Plast dukker op under alfabetet, så du kan gå videre og læse, hvad du skal gøre.

Tips om sparepærer: Fx hvordan du rydder op efter knuste sparepærer og hvordan de afleveres til genbrug.

Sparepærer, der forbrændes med blandet restaffal frigiver små . De kan se ens u men der er stor forskel på forskellige typer elpærer og deres strømforbrug, leveti affaldssortering og indhold af kviksølv. Halogenlamper og LED-pærer er også energisparende og indeholder ikke. Større mængder skal bortskaffes med registreret affaldsindsamler eller . Lysstofrør og sparepærer bruger mindre energi end glødepærer. De holder også længere, og derfor er det godt for både miljøet og pengepungen at bruge dem.

Vi har indført nye lynlåsposer til brugte batterier og elpærer. Vi udleverer gratis kanylebokse til borgere, der har behov for bortskaffelse af sprøjter, kanyler, . Sådan bortskaffes et CFL-i-lysstofrør, når det ikke længere kan .

Man har jo heller ikke gjort det let for folk at komme af med el-pærer. Alle el-pærer skal jo afleveres på genbrugspladsen. Du har selv ansvar for at dit farlige affald bortskaffes uden at skade mennesker eller miljø. Det kan være elektronik og batterier, el-pærer, kemikalier og medicin. Tæpper eller møbler med kviksølvrester fra sparepærer tages så vidt.

Hvordan får jeg korrekt bortskaffelse af pærer Det er et legitimt spørgsmål, om de mange pærer brugerne ikke informeres ordentligt . Farligt affald er varer, der er mærket med faresymboler og fx maling, lak, olie, rengøringsmidler, opløsningsmidler, sprøjtegifte, medicin, kanyler . El-sparepærer og lystofrør er farligt affald – læs hvordan du kommer af med det. Bortskaffelse af sparepærer . To former for energibesparende pærer-høj intensitet decharge pærer ( HIDs ) og kompakt . Fuld størrelse fluorescerende elpærer er farligt husholdnings materialer og , afhængigt af dit område , som kræver specielle håndteringsprocedurer målinger . Ledninger, Kabler (ude stik). Installation kabler Forlænger ledninger.

Fordi CFL pærer indeholder små mængder af kviksølv , der skal bortskaffes korrekt med henblik på at beskytte miljøet. Her er et par tips om , hvordan man . Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier. Almindelige sikringer, elpærer m. Alle skiltene har både tekst, piktogram og billeder der viser eksempel på affaldet til den enkelte fraktion.

Skiltene kan når de er udtjente bortskaffes på miljøvenlig . Organisk affald bortskaffes som dagrenovation. Grundet hyppigheden af anvendelsen , disse pærer skal erstattes ofte af solarium. Svar: Da materialerne fra glødetråds- og halogenpærer ikke genanvendes, skal disse brugte pærer bortskaffes med dagrenovationen. HUSK, at vinduesglas, spejle, el-pærer og lysstofrør ikke må afleveres sammen med almindelige glas og .