Brandslukker eftersyn

Vi kan blandet andet tilbyde eftersyn af brandslukker, kontrol af strålerør m. For alle erhvervsdrivende steder – både til lands og til vands – gælder det, at myndighederne kræver, at pulverslukkere efterses en gang årligt . DK Brandteknik servicerer og efterser alle former for brand- og sikringsmateriel.

White paper 01: Sådan er reglerne om serviceeftersyn og trykprøvning White paper 02: Sådan er reglerne om brandslukkere og deres . Ildslukkere og brandslukkere – brandmateriel som alle kan bruge. Regler om eftersyn af brandslukningsmateriel. Det årlige tilsyn (teknisk eftersyn) må udføres af en sagkyndig person, dvs.

Myndighedskrævede håndildslukkere skal efterses og trykprøves med bestemte mellemrum, som fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar om pulverslukkere. Brandtæpper lovpligtig eftersyn hvert 12mdr. LB Brandteknik udfører lovpligtige eftersyn, sælger og rådgiver om brandmateriel,. Vi tilbyder alle typer brandslukkere, pulverslukker, ildslukker og andet . Alle brandslukkere er godkendt efter DS-standard.

Vi klarer montering og skiltning ud fra lovens krav. Frit serviceeftersyn + eftersynsrapport . Aftalen indebærer, at alle eftersyn og indkøb af brandslukningsmateriel, herunder håndildslukkere,.

Salg og eftersyn af sikkerhedsmateriel og brandslukkere. Månedlige eftersyn af visse . Håndildslukkeren skal efterses minimum hver 12. Der findes forskellige typer brandslukkere og det kan være svært at vælge den rigtige. Mesteren skal sørge for, at brandmanden hele tiden er . Eftersyn af brandmateriel – brandslukker eftersyn m. Generelt og summarisk om brandslukkere – hånd-ildslukningsudstyr: I visse tilfælde er der lovkrav om,. Tilsyn og årlig eftersyn: Tilses jævnligt.

Det lovpligtige årlige eftersyn af slangeskabe – første enhed pr. Beklager, du har ikke adgang til denne side. BRAND SKILTE – Reolmontøren udfører reol eftersyn. Med en 1brandslukker fra Miljøhuset er du godt klædt på hvis uheldet er ude og der er ved at opstå brand. Når ulykken indtræffer: De rigtige brandslukkere kan blive din redning.

Når det kommer til virksomhedens brandslukkere, er det derfor vigtigt at have den . Brandslukkere skal have et årligt service-eftersyn. Få alt inden for brandmateriel og få samtidig tilbudt et sikkerhedsgennemgang eller et brandslukker eftersyn. Maskinsikkerhed tilbyder at uddanne dig til sagkyndig.

Vælg selv hvilke emner du vil lære at efterse.