Brugte batterier århus

Hvor og hvordan brugte batterier skal afleveres. Alle typer batterier skal sorteres fra. AffaldVarme Aarhus har opstillet indsamlingsbeholdere i mange . Ligger der ikke en genbrugsstation?

Batterier indeholder nyttige råstoffer, som fx jern, mangan og tungmetaller – og de kan genanvendes. Aflevér derfor dine brugte batterier til genbrug. Skal du omkring genbrugsstationen i weekenden med den gamle vask, brugte gryder eller tomme dåser fra Tysklan så er der. Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet. Batterier indsamles i Aarhus Kommune primært via sorteringsgårde, genbrugsstationer og.

Genbrugspladsen er landets eneste, der betaler for alle former for genbrugeligt affald som jern og metal, gamle batterier og pap og papir. Når du har afleveret dine brugte batterier, bliver de sorteret og sendt til et behandlingsanlæg, der sørger for, at de bliver genanvendt. Vi har de fleste batterimodeller til Lenovo.

Finder du ikke den passende model på . Lejer skal selv kontakte Århus Kommune for afhentning af storskrald. Brugte batterier kan anbringes i specielle battericontainere, som er opstillet hos .