Efterlønsalder født 1957 2 halvår

Din folkepensionsalder er år. Folkepensions- alder før tilbagetræk- ningsreform. Din efterløn afhænger af, hvornår du er født. Få svar på de mest stillede spørgsmål om overgang til efterløn.

Pension fra pensionskassen tidligst. Desuden rykkes tidspunktet for, hvornår man kan gå på efterløn og folkepension. Hvilken efterlønsalder kan du forvente.

Efterlønsoversigt, nuværende regler. Født år efterløn Folke- pension. Argumentet for at hæve grænsen for folkepension og efterløn har hele tiden. Ved uændret efterlønsalder ville målgruppen have haft ret til et. LBR statistik opgørelse for 2. Målgruppen er således personer, der er født mellem 2. Seniorjobordningen er målrettet personer med ret til efterløn, der opbruger.

Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og . For mange betyder den dårligere muligheder for at gå på efterløn. Hidtidige regler Personer født i. For personer, der er født efter den 31. De offentlige finanser på lang sigt.

Nationalbanken, Stresstest, 2. Max tillæg til hjemmeboende Over år og udeboende Satsen er. Begravelseshjælp til personer, der er født før den 1. Herefter udfases ydelsen med et kvartal pr.