Er eg et skyggetræ

Typiske skyggetræer er bøg og ahorn. Almindelige lystræer er eg og ask. Der findes dog også halv- skyggetræer, som er en mel- lemting mellem de to typer.

Det er et lystræ, der tillader opvækst af andre træer under sig. Så afholdte træer som bøg, eg, lind og kastanie er på grund af deres størrelse. Foruden frugttræer kan følgende bruges som skyggetræer: Nogle af de mange . Den savtakkede eg er en til – fods høje træ med tætte løv.

Bog ædes ofte af mus, rådyr og egern, men dem der ikke bliver ædt spirer til nye bøgetræer. Bøg, ær, rødgran og ædelgran er skyggetræer. Bladene sidder, så de ikke skygger for hinanden. Stabil, bides af vildtet, kan danne sjove dværgformer. Arter af Macadamia (9), især M. Det er især bøg, men også eg, birk, ask, lind og rødel.

Her var især lin elm, eg og birk. Det betyder også, at den bør kombineres med en underetage af skyggetræer – f. Lystræ: Slipper meget lys ned.

Skyggetræ: Slipper næsten ikke. Eksempler på lystræer er Eg, Ask og Rødel. Bladmosaik Løv og nåle Eg og bøg er løvtræer.

Tolerance over for kulde er godt , men Bur eg kan ikke vokse så godt i. Egetræet slipper mange solstråler gennem kronen, derfor kan mange. Det drejer sig om ask, bøg, eg, lin skovfyr og vortebirk. Bøgen er et skyggetræ, hvilket vil sige, at den har en tæt. Hvad er stilk-eg og vinter-eg.

Lær så meget om en skygge træ, som du kan, før plantning en. Lacebark elm, rød ahorn og pin eg er løvfældende shade træer, der vokser . Fordi bøgen er et skyggetræ vil den lang- somt erobre skoven og flere ste- der kan man se ”Kampen mellem. Sideskygge, hvor man vil saa eller plante Eg efter en ældre Bevoksning. Bøg er et eksempel på et skyggetræ. Biologiopgave forurening og nedbrydning fødenet.

Eg er et eksempel på et lystræ. Quercus petraea Stort lystræ. Bøg, stort skyggetræ, x, xx, xxx, xx, x, Fagus sylvatica. Træer som eg og birk slipper meget sollys igennem kronetagen.