Fælles mål for håndværk og design

Ove Eskildsen (tv) minder om, at håndværk og design er et nyt fag, som skal finde sine egne ben at stå på. Fælles Mål lægger grundstenen til . Bilag – Madkundskab, Kompetencemål og .

Oversigt over valgfagsforløb. Eleven skal lære… Synlige elevlæringsmål. Håndværk og design på EMU Danmarks læringsportal. Komplette årsplaner til håndværk og design 6.

Læringsmålstyret undervisning. Måske klassen selv får lyst til at lave et marke hvor de kan sælge deres smykker? Nu er det, som jeg har forstået det, blevet . Vi har fået nye fælles mål siden, og håndværk og design vil afløse det . Er det bare billedkunst eller håndværk og design der tager sig af det? Hvordan kan man gennem design nedsætte CO2-forbruget?

Undervisningen understøtter flg. Praktiske og musiske fag: Idræt, sløj håndværk og design, håndarbejde, . Det understøttes af vores meget lovende .

For så vidt angår håndværk og design samt madkundskab ønsker Møn Friskole at. Forældrenes kommentarer til håndværk og design. Få support af Skoleafdelingens. Kirsten Schneider: Billedkunst, håndværk og design, musik, historie, dansk, cykelkampagnen.

Målet skal ikke være programmering, men it-kreativitet og produktion som mål. LUNDSTRØM, DET PERFEKTE OG DESIGNPROCESSER. Vi fletter fag og teknikker ind i . Læseplan for håndværk og design som temauge. Ved brug af dette materiale tilgodeses fælles mål på følgende måde:. Centralt: at kombinere madlavningens praktiske håndværk med viden om mad og måltider.

Et af målene med fagene er bl. Og hvor faglighe tryghed og fællesskab er hverdag. På Langtved Friskole følger vi de nye fælles mål for folkeskolen indenfor de. MÅLET med dette hæfte er at skabe fælles udgangspunkt for dialog ift.

Der er derfor ikke fra central side defineret fælles mål og trinmål.