Fødevarekædeoplysninger

Dette skema anvendes ved afgivelse af fødevarekædeoplysninger. Fødevarekædeoplysninger skal indberettes, hver gang man sender dyr til slagtning. Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder.

Dyre art (svin, kvæg, får eller geder). CHR-nummer: Besætningsnummer:. Her kan du som ejer af svin, kvæg, får eller geder indtaste eller bekræfte fødevarekædeoplysningerne. Med fødevarekædeoplysninger menes sundhedsforhold .

Fritidslandmanden skal også afgive en erklæring, de såkaldte fødevarekædeoplysninger, om dyrets sundhedstilstan og hvad det eventuelt har fået af medicin. Baggrunden og formålet med mødet. Dokumentation af fødevarekædeoplysninger i. Præsentation af en løsning med.

Håndtering på svineslagterier. Udkastet indeholder særligt et nyt afsnit om anvendelsen af . Nye regler for fødevarekædeoplysninger. Hidtil skulle alle fødevarekædeoplysninger indberettes hvert andet år.

Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som.

Det er muligt at indberette oplysningerne via . Hidtil har landmænd med kvæg, svin, får eller geder indberettet fødevarekædeoplysninger én gang årligt for at kunne sende dyr til slagtning. Det betyder, at du som leverandør af kvæg, . Før slagtning hos Bjerre Kød skal du huske at indtaste dine fødevarekædeoplysninger elektronisk og senest torsdag ugen før du skal have slagtet. Indberetning af fødevarekædeoplysninger. Fortsat usikkerhed omkring fødevarekædeoplysninger. Dyrlægen skal fortsat udfylde en nødslagteattest og besætningsejer skal medsende en erklæring om opdaterede fødevarekædeoplysninger.

Hver gang man sender dyr til slagtning, er det nødvendigt, at indberette fødevarekædeoplysninger. Heste – undersøgelse for trikiner. Vejledning om føde- varehygiejne, Fødevarestyrelsen. Trikinforordningen kræver, at alle heste skal undersøges for trikiner for at blive . Oplysning om flokkens AM-status skal sendes til slagteriet sammen med de produktionsoplysninger (fødevarekædeoplysninger), der fremgår af . Husk at opdatere fødevarekædeoplysninger. I det følgende er disse emner uddybet.

Hvis der udfyldes blanket skal . Animal Market Bayer Daka Danish Agro.