Genanvendelse af batterier

Du kan aflevere dine batterier mange forskellige steder. Bliver de kg brugte batterier afleveret til genanvendelse, kan de blive til ca. Behandling og sortering af batterier og elektronik. Både batterier og elektronik indeholder en masse værdifulde materialer, der kan bruges til at lave nye . Vi bruger batterier i legetøj, biler, lommelygter og i mange andre ting.

Et batteri er et lager af elektrisk energi. Energien er gemt i de metaller som batteriet er lavet . Genanvendelse af batterier skal mere på dagsordenen, da alt for mange danskere fortsat smider brugte batterier ud. Der findes ikke noget behandlingsanlæg til batterier i Danmark, så når du har afleveret dine batterier til genanvendelse, vil de først blive . Batterier indeholder nyttige råstoffer, som fx jern, mangan og tungmetaller – og de kan genanvendes. Aflevér derfor dine brugte batterier til genbrug. Korrekt genanvendelse af batterier er absolut nødvendigt.

Kontakt dit værksted eller din forhandler. Aflever batterier for sig, så vi undgår at skade miljøet. Batterier bør ikke smides i skraldespanden, da de kan udvikle giftig røg i forbrændingen og være . Det er Dansk Erhvervs overordnede holdning at indsamling og genanvendelse af batterier bør ske så enkelt som det er muligt, når . Du kan være med til at mindske spild af råstoffer og forurening fra batterier.