Håndværk og design 5 klasse

Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer. Dette forslag til en årsplan for 5. Undervisningsforløb til faget håndværk og design. Komplette årsplaner til håndværk og design 4. Håndværk og Design er tilrettelagt, så der gives mulighed for at. Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer.

Dette forslag til en årsplan for 5. Undervisningsforløb til faget håndværk og design. Komplette årsplaner til håndværk og design 4. Komplette undervisningsforløb til håndværk og design 4. Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor . Håndværk og Design er tilrettelagt, så der gives mulighed for at. Håndværk-Designundervisning i klasselokalet. Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer.

Dette forslag til en årsplan for 5. Undervisningsforløb til faget håndværk og design. Komplette årsplaner til håndværk og design 4. Komplette undervisningsforløb til håndværk og design 4. Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor . Håndværk og Design er tilrettelagt, så der gives mulighed for at. Håndværk-Designundervisning i klasselokalet.