Hvad er en brændselscelle

En brændselscelle er en enhe der producerer elektricitet miljøvenligt. Ilt og brint omdannes til vanddamp og elektricitet. Den kemiske reaktionsmetode i .

ANIMATION: Her kan du se, hvordan en brændselscelle danner elektrisk energi. Det sker direkte fra reaktionen mellem hydrogen og oxygen . Brændselscellen er den centrale teknologi for brintenergien. Hvordan kan vi gemme energi fra solen?

Forsøg med solceller og lampe og en Otto og Jesper. Men hvad med et batteri, hvor man kunne fylde nyt brændstof p? Et sådan findes faktisk, der går under navnet – en brændselscelle. I dette forsøg kan du lave en brændselscelle og lære hvordan de virker.

Måske kan du forklare, hvad der sker kemisk med hjælp fra din lærer. Af Jens Oluf Jensen, DTU og Erik Hennesø, Danish Power Systems (DPS). Processen er således lige det modsatte af, hvad der sker, når man laver brint ved . Katoden svare til minus terminalen (-) på et batteri.

Aalborg Kommune og Aalborg Havn er netop nu ved at undersøge, hvad brændselscelleteknologien kan bruges til lokalt, oplyser han.

Så producerer den elektricitet, varme og – hvad der især udnyttes på . Brint brændselsceller er rent brændstof , som den eneste emission , de producerer, er damp damp. Som følge af disse problemer , er begrebet af brint brændselsceller som en. Mange mennesker læser hvad du skriver.

I brændselscellen sker der en elproduktion ved hjælp af brint (hydrogen) og ilt (oxygen). Metanoldrevne brændselsceller kan løse elbilers rækkeviddeproblemer. Det sikrer elbilen samme fleksibilitet som konventionelle biler. Når tankene er fyldt op, bruger bilen sin brændselscelle til at lave strøm, som driver bilens elektromotor.

Hvad er betydningen af hældningskoefficienterne? I en brintbil indgår brint som brændstof til en brændselscelle, der genererer strøm. Som affaldsprodukt bliver brinten igen forenet med ilt og giver vand som . Hvad viser spændingsforskellen over brændselscellen?

SOFC(Solide Oxide Fuel Cells= fastoxid brændselsceller) omdanner den energi, der er bundet kemisk til et . I en brændselscelle kan man omdanne brint til vand og elektricitet og på den måde bruge energien fra brinten til at lave strøm uden . Gasrensning til brændselsceller. Ideen var go men de teknologiske udfordringer var massive: Ikke nok med at den nye brændselscelle skulle være mindre end hvad man hidtil havde set – den . Konventionel teknologi En enhed der omsætter brændsel til strøm Solid Oxide Fuel.