Ip klasser udendørs

IP-klasser, også kaldet kapslingsklasser, er en standard for hvor. IP– bruges til materiel, som skal bruges udendørs hvor der er risiko for nogen udsættelse . Oven for ses et eksempel på zoneinddeling udendørs. For komplet information, se stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 701. Formålet med IP koder er, at angive lampens tæthedsgrad.

IP koden angiver forskellige ting. Beskyttelse af lampen mod fremmedlegemer og vand. IP (Ingress Protection) klassificeringen fortæller os om armaturets evne til at tåle vand og fremmedlegemer.

Det første ciffer betegner modstandsdygtighed mod . Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller . IP-koden, er en international standard (IEC 60529), som angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå . Første ciffer, Kort beskrivelse, Krav til udførelse. Ubeskyttet, Ingen særlig beskyttelse. Beskyttet mod faste genstande med en diameter på mm eller mere.

En udendørslampe skal leve op til nogle skrappere regler end en. Din lampe skal have følgende IP-mærkning for at kunne bruges udenfor. Råd og regler om udendørs lamper og belysning.

IP-mærkning er et klassificeringssystem, der angiver et produkts tæthed i forhold til støv og vand.