Kobber ion

K+, kaliumion, P3-, phosphid. Cu+, kobber(I)ion, S2-, sulfid. Påvisning af Cu ioner – Kemiindlæg16. Formål: At undersøge om de to grundstoffer kobber, Cu og brom, Br reagere med hinanden, og om der derved dannes kobber(II)ioner, Cu2+, og bromidioner . Det gør både kobber og jern, og de kan begge antage forskellige ladninger.

Kobber findes således som frit kobber, som en kobber(I)ion og som kobber(II)ioner . I skemaet nedenfor er opstillet af de almindeligste ioner. Ved forsøget skal de to grundstoffer kobber, Cu og brom Br reagere med hinanden, og det skal vises, at der derved dannes kobber(II)ioner, Cu2+, og . Cu(NH3)42+: tetraaminkobber(II)ion. Ved vand taler man om aqua, så det kobber(II)komplekset med van . I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs.

Hvis saltet er køkkensalt, NaCl, er der natrium-ioner, Na+, og chlorid-ioner, Cl i vandet. Når en kobber-ion, Cu2+, når hen til den negative elektrode, optager . Metalioners navne er metallets navn tilføjet endelsen -ion. Vi ser, at der nu afsættes et fint lag kobber uden på den zinkbelagte kulstang. Under reaktionen ses en orange farve. Fehlings prøve Fehlings væske er . Nogle undergruppemetaller kan danne ioner med forskellige ladninger og de opfylder sjældent ædelgasreglen.

Det gælder fx kobber, der findes som Cu+ . Gul sølv og kobber er helt ligeglade med van men natrium-metal reagerer meget. I reagensglassene er blandet følgende: a) kobber(II)ioner og zinkpulver, . This test paper allows the quick and easy detection of copper(I) and copper(II) ions. Is is used for the detection of copper and copper salts on surfaces and in ash .