Kødproduktion co2

Især produktionen af kød koster på klimakontoen. Landbrugsdyr – herunder køer – udleder nemlig methan, der er gange så stærkt som CO2. Ifølge FN står den globale kødproduktion for knap pct.

CO når skovområder ryddes for at gøre . Rapport: Vi SKAL spise mindre kø hvis klimaforandringerne skal tøjles. CO2-ækvivalente drivhusgasser for hvert kilo . Det er efterhånden almindelig kendt, at kødproduktion tegner sig for en betydelig del af den samlede.

Det er seks gange så meget CO som ét kilo svinekød udleder. Det kan væsentlig sænkes ved at nedsætte forbruget af mælk, kød og . COtermometeret viser, at grøntsager fra frilan frugt, rugbrød og pasta belaster klimaet mindst. Grøntsager fra drivhuse og kød fra svin, fugl og fisk belaster . Reducer dit COudslip med madpyramiden.

Såfremt man spiser COvenligt sparer man også mange penge, fordi kø ost og vin er dyrere end frugt og grønt. En gennemsnitlig dansker vil kunne spare . Et kilo bøfkød koster nemlig 1kilo COat producere. Kan du ikke undvære kø er det miljømæssigt set bedst at spise fjerkræ, der koster .

CO2-besparelsen ved at skifte kød ud med plantebaserede fødevarer er helt op til procent, viser den hidtil mest grundige undersøgelse. Ingen energikilder er CO2-neutrale – der er en ren floskel som kun . Aftagere og forbrugere har stigende fokus på den belastning af miljøet, som fremstilling af produkterne har medført, og især på de konsekvenser, som . Klimaforandringer og COer normalt noget man forbinder med industrien og . OMKRING EN FEMTEDEL af den globale CO2-udledning stammer fra produktionen af kød. Det er mere end den samlede klimabelastning fra . Insekter udleder meget mindre CO end husdyr og langt de fleste insekter udleder slet ikke. Traditionel kødproduktion udleder store mængder drivhusgasser. Voksende befolkning og større velstand betyder øget forbrug af kød.

Biler udleder store mængder CO og biobrændsel er ikke nødvendigvis et. Den globale kødproduktion og den stærkt stigende globale efterspørgsel på kød . Det tungeste fodaftryk, som kødproduktionen sætter mht COregnskabet, fremkommer ved at dyrke korn til foder – dette kræver kunstgødning fremstillet af . Ingredienserne til fabrikation af kø æg og mælkeprodukter kræver desuden en. Skov optager Cofra atmosfæren, hvorfor skovrydning bidrager negativt til . At spise grøntsager, frugt og fuldkorn er mere klimavenligt end at spise kød fra okse, svin og kylling samt fisk. Produktion af grøntsager udvikler mindre COend . COfra afbrænding af fossilt brændsel og metan fra stald og.

Klimaet og vores CO2-udledning er vor tids største fælles udfordring.