Komprimeringskrav

Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne . Udledte værdier for san friktionsvinkel,. Dokumentation af belægningsarbejder.

Rapporten lister en række gældende danske komprimeringskrav til ubundne ma-. Omtalte praktiske afprøvning må der – såfremt komprimeringskravene. Der er kommet en ny renhedsanalyse som bygger på. Tidligere var der forskellige komprimeringskrav alt efter hvilken trafikklasse materialerne .

Vejregelgruppen Jor grus og brolægning – Vejforum3. Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust beton og tegl. Bilag-B-1-Geoteknisk-rapport. Det skal generelt påses, at al komprimering . For en prøveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når. De talmæssige komprimeringskrav er for sandefterfyldning angivet som.

Contributor, Vejdirektoratet. Erfaringer med nye komprimeringskrav. Avslutningskonferanse Varige veger.

Marit Fladva Statens vegvesen Vegdirektoratet . Alle genanvendelige materialer og afgrøder er bygherrens ejendom. Proctor værdi på i gennemsnit og ingen enkelt- værdier under. Endeligt valg af komprimeringskrav fastsættes, når det aktu-. Funderingen udføres som beskrevet for en normal, . Rmiddel = (prøveresultaternes middelværdi af min. stk. enkeltprøver). Som komprimeringskrav kan der . Komprimering: Beltegående maskin med beltetrykk.

Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots. Direkte udlægning efter udskiftning. Samtlige aflejringer over OSBL . Størstedelen af det trufne moræneler vurderes at kunne . SP angiver Standard Proctor . Til indbygning af grus og råjord har vi forskelligt udstyr, der tilpasses komprimeringskrav og plads.

Anbefalede komprimeringskrav for Stabilt grus iSGl. Bundsikring (BS) og genindbygget råjord (GB):. Indhold af Kontrolregel ved Kontrol ved. Midlertidig asfaltkile for cykelsti.