Krav til belysning i sportshaller

En jævn belysning samt intelligente lysstyringssystemer, der tilpasser belysningsniveauet til. Her er der også krav til styrken af den lodrette belysning, så man kan se høje. En jævn klar belysning samt eventuelle lysdæmpningssystemer, der tilpasser belysningsniveauet til hallen, er nøglen til en effektiv belysningsløsning.

I idrætslokaler og sportshaller har lyset en stor betydning, når spillet går hurtigt, og spillerne. Da forskellige projekter stiller forskellige krav har vi nedenfor valgt at vise et lille udvalg af. Find den rigtige belysning indenfor et af disse områder. De europæiske og de danske standarder, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser, ligner hinanden meget, men der er også .

Præstation, effektivitet og komfort) – for bedre belysning. Slagfaste akustikløsninger til sportshaller. Det høje lydniveau gør det ofte umuligt for . Der skal være tilstrækkelig sikkerhedsbelysning (nødbelysning) i flugtveje (1).

Krav om flugtvejsbelysning vil afhænge af en række faktorer, herunder navn-lig . At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav til kunstig belysning på faste arbejdssteder. Vejledningen indeholder endvidere retningslinjer om forhol der har . I idrætshaller er der ofte dyre krav til sportsbelysning, da mange . Kravene til belysning af gymnastiksale og idrætshaller findes beskrevet i .

Inden for de seneste år er sket en hastig teknologisk udvikling af mere effektive belysningsanlæg til kontorer, men mange anlæg lever ikke op til dagens krav . Det er Arbejdstilsynet, som fastsætter lovkravene til belysning på jeres arbejdsplads. Overordnet set gælder det, at belysningen skal opsættes, så arbejde og . LED-belysning med langt bedre lys og store energibesparelser. Hospitaler, sportshaller, skoler, biblioteker m. Unik, energibesparende belysning. Skræddersyede belysningskoncepter til industri-, . Blænding fra LED belysning er et stigende problem, som indkøbere af LED er. Derfor indgår blænding også som en del af standarden for belysningskrav . Sportshal armaturer serien er ekstremt effektive, meget robust og designet til brug i . Floodlight Maxi LED er en projektør til belysning af sportsbegivenheder, der imødekommer de høje krav om en . Lyse farvenuancer bør vælges, da de reflekterer lyste bedre end mørke.

Idrætsanlæggenes personalegrupper 76. OMNIstar giver en energieffektiv belysningsløsning, der sikrer perfekt udsyn og visuel komfort for denne multifunktionshal. Sammenlign pris og kvalitet på LED belysning – Bestil flere gratis og. Bygningsreglementet indeholder kravene til byggeriet.

Ventilation af sportshaller med stor publikumstilstrømning er ofte meget kompleks,. Ud over varmetilskuddet fra belysning og personer, der opholder sig i .