Laser bølgelængde

En laser er en indretning, som skaber lys eller anden elektromagnetisk stråling. Lyset har én ganske bestemt bølgelængde – synlige laserstråler vil altid have . Den røde laser med bølgelængden 63μm er stadig den mest . Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Rød laser, grøn laser, målebånd og optiske gitre med følgende . Beregning af bølgelængden på laserlys. Hvis man har en laser og et optisk gitter og en lineal, så kan man have det rigtigt sjovt.

Vi vil ikke udlede gitterformlen, men blot godtage den og benytte den til at bestemme bølgelængden for det lys, som vores laser udsender. Antag givet to bølger, som har samme bølgelængde og fart, og som er sendt af. Lyset fra en He-Ne laser med bølgelængden 63nm sendes vinkelret ind . Formålet er at bestemme laserlysets bølgelængde og at blive fortrolig med gitterligningen.

Formål: – Formålet med dette forsøg er at måle bølgelængden af en He-Ne laserstråle med en ganske almindelig stållineal, og når denne er fundet, måle afstan. Her kan du downloade Fysik-opgaven Fysikrapport – Bølgelængden af en laser og tusindvis af andre opgaver helt gratis!