Laserlys bølgelængde teori

Man kan finde lysets bølgelængde ved hjælp af et gitter. Lys er udbreder sig som bølger, derfor kan lys også interferere. Her er den teoritiske værdi laserlysets reelle bølgelængde, mens den . Ved at lade en laser sende monokromatisk lys ind imod et optisk gitter kan man på en skærm, anbragt stykket a bag gitteret, iagttage nogle punkter, svarende.

Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Lys er elektromagnetisk stråling, der består af bølger. Rød laser, grøn laser, målebånd og optiske gitre med følgende gittertyper: 100 . Formålet med denne rapport er at bestemme bølgelængden for det lys som en laser udsender, ved hjælp af et optisk gitter.

En laser er en indretning, som skaber lys eller anden elektromagnetisk stråling. Lyset har én ganske bestemt bølgelængde – synlige laserstråler vil altid have . Bølgelængde er afstanden mellem gentagne dele af en bølge. For en sinuskurve kan man sige, at det er afstanden mellem hver bølgetop. Verdenskrig nåede man ned til bølgelængder på under cm.

I 19viste Albert Einstein, at hvis Bohrs teori skulle undgå at føre til en konflikt med . Formålet er at bestemme laserlysets bølgelængde og at blive fortrolig med gitterligningen. Laserlysets bølgelængde – Rapport i Fysik C. Her kan du downloade Fysik-opgaven Bestemmelse af bølgelængden for laserlys og tusindvis af andre opgaver helt gratis!