Laserlysets bølgelængde rapport

Formålet er at bestemme laserlysets bølgelængde og at blive fortrolig med gitterligningen. Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Beskrivelse: Dette er en fysikrapport som omhandler laserbehandling.

I denne rapport gør jeg rede for en bestemt lasers bølgelængde. Formålet med denne rapport er at bestemme bølgelængden for det lys som en laser. Laserlysets bølgelængde kan vi beregne ved hjælp af . Dette vil vi bruge, når vi skal beregne bølgelængden for laserens lys.

Når vi skal finde bølgelængden for laserlyset vil vi benytte os af . Casper A, Nicolas B, Christina og Zemri. Formål: Formålet ved denne øvelse er at finde Lamda (λ) og Phi (Φ). Rapport: Farvernes bølgelængde.

Teori: Sender vi en stråle af hvidt lys gennem et gitter, spaltes det . Beregning af bølgelængden på laserlys. Hvis man har en laser og et optisk gitter og en lineal, så kan man have det rigtigt sjovt. Laserens bølgelængde Navn: Hold: Laserens Bølgelængde.

At bestemmebølgelængden for rødt og grønt laserlys ved brug af et optisk gitter.

Fotonens bølgelængde vil afhænge af hvilken bane elektronen hopper fra. Fysikøvelse (E): Optisk gitter og laseren. Man kan finde lysets bølgelængde ved hjælp af et gitter.

På billedet ses nederst en grøn laserpen, som sender lyset igennem et optisk . Sendes laserlys ind på et hår, skabes der et diffraktionsmønster, der kan bruges til. Sammenhængen mellem bølgelængde og frekvens er, at for en. Men man kan starte med at finde ud af, hvad laserlysets bølgelængde egentlig betyder? Et optisk gitter er en glasplade med en række parallelle spalter. Notér laserlysets bølgelængde λ (står på laseren).

At benytte et optisk gitter til at bestemme bølgelængden for det lys, som en He-Ne-laser udsender. Bestem laserlysets bølgelængde ud fra de udførte målinger. Særlige fokuspunkter: Bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart . Når lys med bølgelængden passerer et optisk gitter med gitterkonstanten vil der efter. I rapporten skal desuden indgå en begrundelse for formel (1).

Denne rapport beskriver de moniteringsteknikker, der p. Laser Absorptionsspektrometri (TDLAS) kan laserlysets bølgelængde justeres . Da hullernes dybde er lig en kvart bølgelængde, er der lav refleksion, når laserlyset.