Lys bølgelængde formel

At benytte et optisk gitter til at bestemme bølgelængden for det lys, som en He-Ne-laser. Bølgemodellen Synligt lys´ spektrum. Beregning af bølgelængden på laserlys.

Hvis man har en laser og et optisk gitter og en lineal, så kan man have det rigtigt sjovt. Rapporten bygger over to øvelser, hvor vi skulle beregne bølgelængden for seks forskellige farver lys, samt laserlys. Til disse to øvelser skal bruges følgende formel:.

Man kan finde lysets bølgelængde ved hjælp af et gitter.

Ud fra en formel kan man beregne bølgelængden på det grønne lys. Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er. Det er normalt defineret som elektromagnetisk stråling med bølgelængder . Udover gitterformlen vil vi benytte os af formlen for tangens, som . Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. SI-enheden for bølgelængde er meter m, men for synligt lys giver det bedre mening at. Denne bølgelængde giver synligt lys.

De elektromagnetiske bølger bestemmes dog også af bølgens frekvens og bølgelængde. Det lys der kommer fra en laser er .

Tiden τo som bølgen er om at bevæge sig én bølgelængde kaldes bølgens periode,. At lys opfører sig som bølger er ikke helt let at forstå – bølger skal have et medium at. Lyd og lys udbreder sig også som bølger, men det er ikke så ligetil at se. Lysbølger er transversalbølger.

I løbet af én periodetid dannes én bølge og bølgen bevæger sig én bølgelængde fremad. Ud fra denne formel fås at frekvenserne for synligt lys ligger mellem 7. Lys skal have bølgelængder på mellem 400nm og 720nm for at det bliver synligt for os. Laserens bølgelængde Navn: Hold: Laserens. Formlen der bruges kaldes gitterformlen.

Konverter frekvens til bølgelængde og vice versa. Nyttigt når du bygger en antenne. Intensiteten (el- ler effekten) af det spredte lys registreres af en detektor, der kan . Man kan udregne periodiske bølgers hastighed med en simpel formel. Infrarød lys har en meget lang bølgelængde.

For lys fra en galakse eller stjerne, vil bølgelængden af lyset ligeledes blive større, når stjernen eller. Røntgenstrålernes bølgelængde og energi Vi kan let beregne.