Lys frekvens

Indenfor fysik betegner lys undertiden elektromagnetisk stråling af en hvilken. Min opgave lyder følgende hvis det kunne hjælpe: Beregn frekvensen af lys med bølgelængden 38nm. Bestem lysets frekvensindlæg14.

Lys – svingningsti frekvens og bølgelængdeindlæg29. Fotoner og farverindlæg14. Synligt lys er elektromagnetisk stråling.

Lyd og lys udbreder sig også som bølger, men det er ikke så ligetil at se.

Lys kan betragtes som bølger eller partikler – det afhænger af hvad man skal bruge. Frekvensen: f (antal svingninger per sekund). Der er sammenhæng mellem lysets bølgelængde og lysets frekvens, i det . At lys opfører sig som bølger er ikke helt let at forstå – bølger skal have et medium.

Forskellige farver lys har forskellig frekvens, det vil sige at lysets bølger svinger med forskellig . I dette afsnit fortælles om lys opfattet som bølger. Der vil blive redegjort for begreberne bølgelængde, svingningsti frekvens og sammenhænge mellem disse. Ifølge formel (1) ovenfor kan frekvensen af det røde lys bestemmes: 8. De mest kendte typer elektromagnetisk stråling er radiobølger og lys.

Derefter ligger synligt lys der spænder fra blåt til rødt lys. Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Dette kaldes bølgens frekvens, f, og enheden for . Der er en grund til, at de første LED lys var røde.

Dopplereffekt, fysisk fænomen, som bevirker, at den frekvens, en bølge observeres me afhænger. Lys og andre elektromagnetiske bølger. Lys er en vibration, en stråle som bølger, altså ikke en lige stråle som. Man hører ikke noget, hvis ikke den rette frekvens, som kroppen kan opfatte, er til stede, . At bølgernes frekvens, periode og bølgelængde afhænger af observatørens.

Dybe toner har lave frekvenser, og lyse . En af de mest skadelige ting at mennesker er alle omkring os , men vi kan ikke se det : ultraviolet ( UV ) lys. Vores sol udslip næsten alle . Energien afhænger af bølgens frekvens og bølgelængde. HUSK: Ultralyd er lyd med en frekvens højere end 20.

Nogle nektardrikkende flagermus kan se UV-lys om nat-. En fotons energi afhænger kun af lysets frekvens. Jo større frekvens, jo mere energi . Se Bølge-partikel dualiteten).