Mål og resultatstyring

Mål- ogtyring udgør det strategiske fundament for styringen af offentlige institutioner og skal dermed bidrage med at sikre effektive . Moderniseringsstyrelsen har udviklet et koncept for mål- ogtyring, . Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab.

Department of Political Science. Strategisk mål- ogtyring handler ikke blot om at styre med mål og målinger eller at anvende kontraktstyring, men derimod om en systematisk orientering . Intro til mål- ogtyring. Politiske prioriteringer og borgernes forventninger.

Beretningen vedrører styringsrelationen mellem departement og de underliggende institutioner, og fokus er primært rettet mod anvendelsen af . Indførelse af mål- ogtyring, balanced scorecard eller performance measurement kan for mange virksomheder være vejen frem . Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den giver dumpekarakter til resultatbaseret styring (RBS) som har . Lær at lave et strategikort og sæt klare mål. Få succes med strategiimplementeringen. Aktivitet: Tale eller præsentation › Foredrag og mundtlige bidrag.

Og hvorfor er mål- ogtyring et vigtigt værktøj for . Mål, dokumentation og effekter.

International Center for Business and Politics. Lær de fundamentale begreber og teknikker, når der udvikles en strategisk mål- ogtyring baseret på strategikortlægning og balanced . Folkeskolen er simpelthen for vigtig til, at alle nu holder vejret og afventer, hvilken vej det går med reformen. Sidste mandags kronik på første skoledag i . Vi laver analyser af ledelse og koordination, mål- ogtyring, regel- og processtyring, kvalitetssikringssystemer, regelforenkling og afbureaukratisering, . Mål ogtyring, Heidi Hansen, genre: anden kategori. Men mål- ogtyring kan ikke stå alene. Et ledelseskoncept til at forenkle og systematisere ledelsesopgaven, øge handlefriheden for den enkelte medarbejder og skabe grundlag for fornyelse indenfor . Og vi må ikke tillade, at mål ogtyring tager overhånd.

På denne baggrund argumenteres det, at kommunerne siden krisen har. Kommunen skal fastlægge mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunen udarbejder kvalitetsrapporter, som et redskab til mål- ogtyring. Forsvarets styringsprincip – mål- ogtyring.

Resultatkontrakter og direktørkontrakter. Udbu udlicitering og indkøb. Ifølge rapporten fokuserer de undersøgte institutioner for meget på målene, så de mister blikket for andre væsentlige opgaver.