Opgravning af olietank

De fleste olietanke skal skrottes, når de bliver år gamle, men der er. Hvilke olietanke skal skrottes? Ved opgravning af olietank sikrer du dig mod forurening af din jord.

Vi står for en både hurtig og effektiv tømning og opgravning af din olietank. Der var heldigvis ikke forurenet under tanken. Nordrør kan tilbyde at udføre arbejdet til fast pris.

Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand.

Vi opfordrer derfor til, at du allerede nu aftaler en tid med os, hvor vi kommer ud og giver et uforpligtende tilbud og. Fordelen ved at opgrave tanken er, at der hurtigt kan dannes et overblik over,. Det kræver dog at din olietank er lovlig, at den rummer mindre end 6. Tanken skal være tømt og evtentuelt renset og spulet inden . Derfor skal du følge en række . Endvidere kræver mange købere foretaget en forureningsundersøgelse ved gamle nedgravede olietanke eller en opgravning af tanken inden køb af . Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for at tank og rørsystemer mv.

Har du eller din virksomhed en olietank, eller tænker du på at anskaffe en olietank? Skulle olietanken være utæt og vi ikke kan grave .

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f. Middelfart Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af . Olietanke kan give anledning til jordforurening. Der findes mange regler for olietanke. Ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke, skal dette altid anmeldes til kommunen.

Hvis kommunen har kendskab til din tank, er den allerede registreret . En nedgravet olietank, som tages varigt ud af brug – f. Følg nedenstående vejledning, når du vil sløjfe din olietank. Du kan også vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet. Når du vil installere eller sløjfe en olietank, skal du gøre det gennem systemet Byg og Miljø. Har du en privat olietank, er der en række regler, du skal følge.

I så fald må du selv betale for oprensningen. Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning . Du skal anmelde, at du opstiller en olietank mindst dage før, arbejdet begyndes. Hos Kloak Ekspressen har vi døgnvagt, så du kan ringe til os ved akutte opgaver. Ansvar Ophører brugen af din olietank varigt – fx når du skifter fra nedgravet til. Opgravning af olietank: Fjerning af olietank.

Hvornår og hvordan skal du sløjfe din gamle tank, anmelde sløjfning og ny tank, vedligeholde din olietank. Installation og afmelding af olietanke skal anmeldes til Park-, Vej- og Miljøcenter. Her kan både private og virksomheder finde information om olietanke.

Jeg hjælper selvfølgelig også med at . Se brugernes anbefalinger og billeder af håndværkerne og deres arbejde, inden du vælger den helt rigtige håndværker.