Pendlerkort odense københavn pris

Et DSB 10-turskort og et DSB pendlerkort for voksne samt for en cykel. Samlet set forklarer DSB prisjusteringerne me at det endnu . Der er forskellige priser (egenbetaling) for et Ungdomskort.

Prisen for enkeltbilletter og periodekort på Sjælland og. Sidste år blev der udstedt 5. Københavns Hovedbanegår hvis man kom. Pendlerkort (børn 0-år halv pris).

Derfor får pendlere af månedskortets pris retur. På et pendlerkort vil prisen stige med procent, mens det gennemsnitlige takstændring er på procent. For rejser med rejsekortet vil der . Priserne for en rejse med Sydtrafik afhænger af hvor mange zoner du rejser. Hvis du vil se prisen på de billettyper, der kan bruges på strækningen, . Hvis du en måned kører færre end enkeltture over Storebælt, vil det være billigere for dig at betale almindelig gældende pris, fratrukket den rabat der er . Så prøv vores prisberegner og se, hvordan du kan rejse billigst.

Der findes særlige rabatordninger, når du skal rejse med bus, tog og metro. Det har betydet en del forvirring omkring prissætning af rejser indenfor det nye takstområde.

Brugen af rejsekort, pendler-rejsekort, pendlerkort via DSB-app for blot at. Se de forskellige priser og takstområder på ungdomskort. Du skal bestille ungdomskortet til dit uddannelsesste SDU – dit primære uddannelsessted. Som aftalekunde rejser du efter særlige vilkår til rabatterede priser. Find brochurer, priser, vilkår og diverse blankettter for aftalekunder herunder:.

Det betales på månedsbasis, og prisen er svarende til 1kr. Som en konsekvens af de højere priser er ordnin-. DSB et oplæg til ny prissætning. Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro), bkg.

Jeg sætter stor pris på rejsekortet som en løsning, der ikke kan løbe tør for strøm. Til gengæld forbliver prisen på pendlerkort på samme niveau. Jeg plejer da at kunne finde prisen på f. Jeg har regnede ud af denne pris er rimelig og vil dække udgiften til benzin + en. Movia erkender, at de højere priser kan flytte togpassagerer ud på.

Det er nødvendigt, at vi har priser, der afspejler vores omkostninger.