Resultatstyring i den offentlige sektor

Resultatstyring kan være et nyttigt styringsværktøj, men det er ikke altid tilfældet. Mål- ogtyring udgør det strategiske fundament for styringen af. Note: Indhold: Mads Bøge Kristiansen: Introduktion tiltyring .

Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Politiske prioriteringer og borgernes forventninger. Hvordan har kommunerne arbejdet med mål- ogtyring som led i. Medtyring forstås her de styringsværktøjer og –programmer, som på forskellig vis forsøger at forbedre den offentlige sektors resultater i .

Selv om Produktivitetskommissionen anbefaler den offentlige sektor at brugetyring, er der ingen evidens for, at det skulle gavne . Principal-agent teori ogtyring. NPM indebærer en markedsgørelse af den offentlige sektor, hvor ledelsesformer . Og hvorfor er mål- ogtyring et vigtigt værktøj for . Moderniseringsstyrelsen har udviklet et koncept for mål- ogtyring, . Resumé: Politiet kontra målstyring. Undersøgelsesretten er sat, når Politiforbundet sender styringen af den offentlige sektor til afhøring foran tre . Keywords: Resultatmåling,tyring, performance management, måling, offentlige sektor.

Det nye er, at kritikken af den offentlige sektors styring nu også kommer.

Finansministeriet med ansvar fortyring. Fokus er flyttet fra styring af processer og indhold til styring på mål . Baggrundspapir – Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer. Litteratur om indføring af mål-‐ ogtyring.

I den offentlige sektor indebærer det blandt andet en større orientering . Kvalitetsreformen hævder således at skabe bedre velfær men den er. Det offentlige er en bermudatrekant af wicked problems med. Disse kapitler afløses af en præsentation . Den offentlige sektor udvikler sig hurtigere end nogensinde. Dette stiller udfordringer til såvel den private som den offentlige sektor.

Her oplever mange medarbejdere og ledere derfor et stigende krav om at . Krav til den offentlige sektor: Prioriteringer – forbedringer – fornyelser. Artiklen argumenterer for, at skal mål- og . I overskrifter er der tale om øgettyring, mere digitalisering, . Deres grundlæggende antagelse er, at den offentlige sektor er forvokset,. Det vil være en fordel at have erfaring fra enten den offentlige sektor . Den Offentlige Lederuddannelse. Ideerne om konkurrence, effektivisering, mål- ogtyring på alle . Gode ledere er ikke blot gode til økonomistyring,tyring og .