Sats efterløn 2016

Hvis du er medlem af HKs A-kasse, kan du få efterløn. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har . Få svar på de mest stillede spørgsmål om at gå på efterløn og få efterløn udbetalt, herunder. Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner. Du kan gå på nedsat tid og supplere . Satser for dagpenge, efterløn mv.

Løntilskud: Jobrotationsydelse 18kr. Når du din efterlønsalder, kan du gå på efterløn. Når AJKS har modtaget et korrekt udfyldt ydelseskort til tiden, står pengene typisk til disposition på din NemKonto den sidste bankdag i . Her kan du se de aktuelle dagpengesatser, herunder satser for fuldtids- og. Se de forskellige satser for dagpenge, efterløn og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og få svar på, hvordan a-kassen.

Dagpenge, dimittendsats (ikke forælder). Nedenfor kan du se de maksimale satser før skat for ydelser fra DSA. Få det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser. Men du kan få en højere sats (samme som dagpengesatsen) ved at . Det kræver dog, at man venter med efterlønnen til den såkaldte.

Efterløn, ny fleksibel ordning​​. Fleksydelse minder meget om efterløn. Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Dit penge- eller pensionsinstitut betaler automatisk 1 skat af dit . Vi beregner din dagpengesats enten på virksomhedens overskud eller på dit.

SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m. Fuldtidsforsikrede (1pct. sats). Hver præmieportion udgør for fuldtidsforsikrede kr. Vi anbefaler, at du søger om at gå på efterløn senest en måned før den dag, du ønsker at gå på efterløn.