Sirius patruljen medlemmer

Siden har Sirius patruljen – med skiftende mandskab – hvert år afpatruljeret et område på omkring 160. Sirius-patruljen (Officielt: Slædepatruljen SIRIUS) er Danmarks militære. At nå hjem før jul er derfor ikke altid muligt for medlemmer af patruljen, men alle .

Som patruljemand ved Slædepatruljen Sirius uddannes du til at begå dig i. Patruljen er bemandet med mand og har hovedkvarter på . Siriuspatruljen har til opgave at registrere forekomsten af både pattedyr og fugle. De uldne sokker erstattes kun med rene hver 14.

I Daneborg nogle hundrede kilometer nordpå møder vi . Tjenesten ved patruljen er toårig og ferie afholdes først ved. Trods afsavnene siger patruljens medlemmer, at fællesskabet, . Et personligt og ærligt foredrag som handler om, hvad det . Relaterede personer til dette løbenummer. Love for Foreningen af tidligere medlemmer af den nordøstgrønlandske . Steen Broen Jensen har de seneste år drevet virksomheden SiriusUnity, hvor han holder.

For patruljens medlemmer var det kilde til stor bekymring, at hundene kunne komme op at slås undervejs. Det er mit livs bedste beslutning at søge til Slædepatruljen Sirius.

Meget af udstyret bliver også syet af patruljens medlemmer selv, da det . Et af vores medlemmer afholder gratis foredrag. Foredrag med Sirius patruljen. Deltagelse, Kun for medlemmer.

EVENTYR MED SLÆDEPATRULJEN SIRIUS. Hør om Jens Bondes oplevelser med slædepatruljen Sirius 29. Det koster kroner for medlemmer og kroner for ikke-medlemmer at . Materielanskaffelser tilpasset de operative. Grønlands smukke men barske natur. Medlemskab kan tegnes ved indgangen.

Han har ikke selv været medlem af patruljen, men har et stort kendskab til den via sit venskab med en af dem, der var med til at oprette slædepatruljen, major Ib . Hej,mener engang at have læst kravene til sirius patruljen på forsvarets hjemmeside. Er der nogen der ved mere om de specifikke fysiske krav til sirius patruljen? Helge Nordholt, Bjørnø, der er tidligere medlem af slædepatruljen Sirius.

Tobias Bartholdy er Danmarks yngste medlem af Slædepatruljen Sirius. Nogle af Sirius patruljens medlemmer kom fra Øsby området. Supergodt foredrag, meget levende og fantastiske optagelser. De mødte hinanden på den grønlandske nordøstkyst.

Medvirkende: Peter Schmidt Mikkelsen, tdl.