Synligt lys spektrum

Stråling med bølgelængder, der ligger lige under det synlige spektrum, kaldes ultraviolet lys, mens stråling med bølgelængder lige over spektret kaldes infrarødt . Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt. Som alle typer lys udsendes og absorberes synligt lys som små pakker .

Vores øje kan kun se en lille del af spektret, nemlig den del, vi kalder for synligt lys. Ved lavere energier findes radio- og mikrobølger, hvorimod røntgen- og . Vi ser det hvide lys spektrum, da hvidt lys er en blanding af de forskellige farver,. Synligt lys er bare en meget lille del af det elektromagnetiske .

Illustrationen viser det elektromagnetiske spektrum – det synlige lys fylder kun en . Det synlige lys udgør kun en lille del af EM, for der findes bølger med langt lavere og højere. Det lys vi kan se er en del af det elektromagnetiske spektrum. Derefter ligger synligt lys der spænder fra blåt til rødt lys. Spektrum for hydrogen (Brint). I det synlige og ultraviolette område har såvel molekyler som atomer . Hvorfor kan man ikke bruge synligt lys til at se molekyler med?

Den grafiske repræsentation af et spektrum af elektromagnetisk stråling er . Se illustration af lysets spektrum herunder.

Hele kapitlet handler om det synlige lys og nogle af dets egenskaber:. Altså er alle farver, som vi kan se med det blotte øje, en del af spektrummet for synligt lys. Her ses en tabel for alle farverne i . Ordet lys bliver til daglig brugt om den elektromagnetiske stråling, vi kan se.

Men hele det elektromagnetiske spektrum fra radiobølger til gammastråling er lys, . Det særlige ved synligt lys er derfor alene bølgelængden. Solens hvide lys indeholder et spektrum af farver, som først bliver synlige, når man ser det gennem et prisme. Farverne har forskellig bølgelængde og brydes . Det elektromagnetiske spektrum. Vi kalder dette for det elektromagnetiske spektrum.

Elektromagnetisk stråling med. Mellem 4nanometer og 7nanometer har vi synligt lys. De mest kendte typer elektromagnetisk stråling er radiobølger og lys.

Det syn lige lys – den stråling vores øj ne opfatter som forskellige farver – be. Hvad vi kalder synligt lys er en lille del af hele elektromagnetiske spektrum. Radio , mikrobølgeovn og infrarøde har længere bølgelængder og . Disse belægninger udsender så et synligt spektrum.