Taxameter takster

Undgå overraskelser – se alle priser og takster for taxikørsel her hos TAXA 4×35. Hver STÅ udløser et bestemt beløb afhængig af, hvilken takst den pågældende uddannelse modtager. Der findes tre takstniveauer.

Takstkataloget følger opbygningen af finansloven. Hver finanslovkonto, som typisk dækker et uddannelsesområde, har derfor sit eget faneblad. Ud over de almindelige taxameter- tilskud får universiteterne bonus . I henhold til Aarhus Kommunes kørselsreglement kan kørsel uden brug af taxameter tillades, når kørslen foregår .

Starttakst: Gadetur (takst 1) 2kr. Centraltur (takst 1) 3kr. Ventetid (inkl. taxameter), Pr. For kørsel med taxi betales hvad taxameteret viser, jævnfør omstående takster. Se taksten for din uddannelse her.

Taksterne er godkendt af Taxinævnet i. Her finder du alle priserne (takster) i Stevns Kommune. Nat, weekend og helligdage, 350 0 129. Tilskud til højskoler gives som et grundtilskud til hver skole og et taxameter pr.

Alle bevillinger og takster fremgår af finansloven. A-niveau, modtager skolen et særligt taxameter. Socialt taxameter, stx, Intet socialt taxameter.

Det sociale taxameter kommer til at ligge på tre forskellige takster – enten 4. Taxameteret slår automatisk over på. Kørsel uden taxameter kan dog finde sted efter skriftlig. Indlæsning af chaufførkort, med mulig- hed for at spærre taxameteret hvis kor- tet ikke er indlæst. Beløbet fremgår af taxameteret.

Kilometertakst (takst 1) (takst 3) (Takst 5). De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller . For erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser reduceres antallet af taxameter-takster fra til 10.

Der indføres et særligt tilskud til . Højere takster og øget grundtilskud til pædagoguddannelserne kan. For eksempel er taksten til sygeplejerskeuddannelsen mere eller mindre defineret af de daværende amter, og taksten til pædagoguddannelsen . SPS-tilskud på almene efterskoler, én takst.