Taxametersystem universiteter

Taxametermidlerne udbetales på baggrund af antal bestå-. Tilskud til uddannelse på universiteterne udgøres hovedsageligt af uddannelsestaxameteret. Dertil kommer færdiggørelsesbonus samt et .

Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet . Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Det såkaldte taxametersystem betyder, at din eksamen også handler om dit universitets økonomi – og dermed dets grundlag for at kunne . Det nye taxametersystem lægger op til at straffe de universiteter, hvor studerende bruger mere end normeret tid på at gennemføre deres .

Dansk Erhverv opfordrer til, at det nuværende taxametersystem gås efter i. Indførelsen af taxametersystem, hvor en del af de økonomiske midler fordeles efter. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen vil se universiteternes. Der er behov for tættere samspil mellem erhvervsliv og universiteter, når . Ordningen ville koste universiteterne 13mio.

Venstre vil lave om på det såkaldte taxametersystem, hvor universiteterne belønnes for at få de studerende hurtigt gennem uddannelserne. Derudover risikerer universitetet som følge af fremdriftsreformen en betragtelig. Kære konservative studerende. Fagligheden på de danske universiteter er under pres, seneste eksemplificeret ved en historiestuderende, som .

Det vil forringe kvaliteten af uddannelserne, hvis universiteterne bliver straffet økonomisk for at have langsomme studerende. Derfor vil regeringen af med det såkaldte taxametersystem. I heletre sætninger omtalerhun det danske taxametersystem og den fine effekt afde dejlige taxameterpenge, universitetet får fra regeringen. Universiteterne har allerede bevist deres omstillingsparathed.

På overfladen ser forslaget simpelt ud. På den ene side skal institutioner- nes økonomi stabiliseres gennem et grundtilskud . Det bliver sværere og sværere for universiteter at dumpe nogen, . Vedrørende nyt bevillingssystem (taxametersystem). Systemet blev skabt for at lægge pres på universiteterne og for at skabe. Det er dog klart, at der på universitets- og uddannelsesområdet er nogle helt.

Det nuværende taxametersystem er ikke indrettet til at styre i . Er det målet, at det her skal få universiteter som SDU og AAU til at . Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og. I dag aflønnes universiteterne primært efter antal studerende,. Det foreslås, at det nuværende taxametersystem omlægges, så en del af den . Studenterrådet frygter at et nyt taxametersystem vil føre til brugerbetaling ad. Dette taxametersystem er de seneste år blevet yderligere.

En løsning kunne være, at dokumenter og oplysninger, der er. Nogle få fra universitetet har de for-.