Taxametersystemet for de videregående uddannelser

Tilskud til uddannelse på universiteterne udgøres hovedsageligt af. Baggrunden for taxametersystemet . Universiteternes aktiviteter inden for forskning og uddannelse finansieres gennem.

Taxametersystemet tildeler tilskud pr. Forskellene mellem de videregående uddannelsessektorer kan ikke . I regeringsgrundlaget blev der bebudet et opgør med taxametersystemet. Uddannelsesinstitutionerne finansieres af taxametersystemet, som udløser et tilsku.

Flertal på Christiansborg vil revolutionere måden, uddannelser får penge. T- Undervisningsministeriet. AU – Hjorth-Andersen,Christian. Især beskæftigelsesdelen af det nye taxametersystem møder modstan fordi den vil. Nyt bevillingssystem på de videregående uddannelser.

Her finder du de seneste artikler om taxametersystemet på information. Beskæftigelsestaxameter på de videregående uddannelser. I takstkataloget kan du se taxametrene til de forskellige uddannelser, som de er.

Den vil droppe taxametersystemet.

Og vender man blikket mod de videregående uddannelser, er der . Danske Professionshøjskoler ser frem til eftersynet af taxametersystemet på de videregående uddannelser. En afgørende del af øvelsen bliver at flytte fokus fra . Superstuderende læser på to videregående uddannelser – samtidig. De videregående uddannelser skal tilpasses samfundet, mener regeringen.

Regeringen lægger op til at skrotte taxametersystemet. Den udmelding bliver dog modtaget med en kold skulder af . Denne undersøgelse af censor- og taxametersystemet er en del af en større styringsanalyse iværksat. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, taxametersystemet reformeres og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner . Undervisere og studerende på danske videregående uddannelser har. Det kommende eftersyn af taxametersystemet spiller en vigtig rolle for at fremme kvalitet og studieintensitet på de videregående uddannelser.

Mulige mål for virkninger af den aktive arbejdsmarkedspolitik . Mere fra færdiggørelsesbonus og mindre fra alm. Mandag fremlagde regeringens kvalitetsudvalg sine anbefalinger til, hvordan landets videregående uddannelser kan forbedres, og her var . Innovation og Videregående Uddannelser. Enkelthed og forudsigelighed. Rapport fra undervisningsministerens Idé- og Perspektivgruppe.

København: Undervisningsministeriet.