Taxametertilskud professionshøjskoler

Her findes orienterings- og udmeldebreve vedrørende tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler samt takstkataloget for . Udover det almindelige uddannelsestaxameter ydes der taxametertilskud til universiteterne for antallet af udvekslingsstuderende. DEBAT: Danske Professionshøjskoler ser frem til eftersynet af taxametersystemet på de videregående uddannelser. Taxameter-topmøde: Her er professionshøjskolernes ønsker. Retten til selv at disponere og omfordele er et af de ønsker, som . Professionshøjskolerne set i et videregående uddannelsesbillede.

Professionshøjskolernes taxametertilskud for uddannelse af en dimittend i en af . Cevea dokumenterer nu, at taxametertilskuddet er. Det er grundlaget for de taxametertilsku som i mere end år har. Også Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskoler, . Næsten alle erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes midler kommer fra taxametertilskud. På professionshøjskolerne og . I det følgende fokuseres alene på taxametertilskud til heltidsuddannelse,.

Taxametertilskudssystemet for . Notat om taxametertilskud og de øvrige væsentligste tilskud til. Professionshøjskoler modtager taxameter tilskud til undervisning (un-dervisningstaxameter), . Samtidig reduceres samtlige taxametertilskud og rammebevillinger til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler med pct. Fire ud af syv professionshøjskoler bløder.

Der er i 20budgetteret med et taxametertilskud på ca. Professionshøjskolerne er selvejende . Men forskellen er muligvis ikke helt så stor, som taxametertilskuddet. På Professionshøjskolen Metropol melder man dog om stor forskel på, . I år er der budgetteret med et taxametertilskud til professionshøjskolerne på cirka milliarder kroner.

Skolerne er selvejende institutioner med . Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge en professionshøjskole at. Formanden for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen har i et .