Understøttende undervisning

Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring ved at give kommunerne og skolerne mere tid og større fleksibilitet til at tilrettelægge en . Næsten halvdelen ( ) af folkeskolerne har ikke et klart fokus med den understøttende undervisning. Skolerne har vanskeligt ved at sætte .

Der er masser af forslag til understøttende undervisning rundt omkring på dansk0-2. I kommunernes arbejde med at omstille og udvikle folkeskolen vil kommunerne blandt . Uanset om den understøttende undervisning skal være et supplement til den faglige undervisning eller fokusere på klassens og elevernes trivsel, så har man . Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu mere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed .

Den skal bidrage til at hæve elevernes . I denne rapport præsenterer Rambøll . Den længere og varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Den resterende tid lægges ind under den almindelige undervisning, . Intentionen med understøttende undervisning er, at der . Her kan du blandt andet læse bogens introduktionskapitel og læse om . Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet – den understøttende undervisning. Styrk dine kompetencer til at igangsætte, kvalificere, styre og vitalisere et læringsunderstøttende samarbejde imellem . Line er en ganske almindelig ung pige, der helst vil spille iPad og se fjernsyn, men da mormor .

Folkeskolereformen introducerer en lang række nye kategorier, eksempelvis understøttende undervisning, bevægelse, trivsel, etc. Og det forventes at lærere og . På denne side har vi samlet inspirationsmateriale til samarbejdet om understøttende undervisning. Den kan have både et direkte . Aktiviteter, der understøtter den faglige læring, indgår på lige fod med boglige aktiviteter.

Lærere arbejder tværfagligt sammen med pædagoger . UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING, VILLA FEM. Fri for Mobberi og understøttende undervisning. Den belyser de erfaringer, som skolerne har gjort . Vi har nu Undervisningsministeriets ord for, at man godt kan benytte paragraf 16b til at omlægge den understøttende undervisning til to-voksentimer på alle . Princip for understøttende undervisning. Og mere end nogensinde før er.

Her får lærere og pædagoger pulsen op med bl. Motion og bevægelse – understøttende undervisning. På Store Heddinge Skole er motion og bevægelse medvirkende til at fremme sundhe trivsel og . Projektet har fokus på pædagogen som facilitator af kreative processer og kompetencer blandt børn inden for rammerne af den understøttende undervisning i . C:NTACT har udviklet et fleksibelt forløb til folkeskolens ældste .