Vikar løn

Din løn afhænger af din uddannelse og erfaring. Fakta om løn, overenskomst, uddannelse og arbejdsmiljø for dig. F er Danmarks største og stærkeste fagforening og a-kasse.

AfgræNsNINg meLLem tImeLøN Og måNeDsLøN. AfLysNINg Af AftALt vIkArArbejDe fOr tImeLøNNeDe vIkArer. Find overenskomst for pædagoger tilknyttet pædagogiske vikarbureauer.

Mit navn er Kamille Henriques.

Her er fire gode råd til, hvad du kan gøre som vikar. Lønudbetaling sker hver anden uge (ulige uger) fredag. Bemærk at du skal sørge for at godkende dine timer online ved ugens udgang. Du vil være 14-dages-lønnet og lønnen vil være til rådighed på din konto på.

Er du dækket af en overenskomst? Ved du det ikke, kan du som vikarbureauansat vikar gå glip af løn, pensionsbidrag og ferie. Som ansat via et vikarbureau eller som fx tilkaldevikar på en arbejdsplads har du.

En vikar er person, som har indgået en ansættelsesaftale med et . Vikar er betegnelsen for ansatte, der ansættes tidsbegrænset.

Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker. Specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Lægesekretær: få en attraktiv løn og hurtig lønudbetaling som lægesekretærvikar hos Nordic Medicare.

Vi har interessante jobs til dig som lægesekretærvikar. Derfor bedes de røde timesedler sendt til os, så vi har dem senest tirsdag morgen kl. Når du har haft en vagt, skal du udfylde en timeseddel, som skal afleveres på det afsnit, du har arbejdet. Alternativt kan vikaren aflønnes med en løn, der svarer til afdelingslægeløn.

Er der nogle regler for hvad lønnen skal være ens for alle der udfører samme . En ny overskomst mellem vikarbureauerne og de tre . For vikarer har krav på løn, pension og tillæg helt på linje med virksomhedernes øvrige ansatte. Dommen er den første af sin art og danner . Gør noget godt for dig selv og bliv vikar. Som vikar får du mulighed for at snuse til forskelligt slags arbejde. For timelønnede vikarer udbetales lønnen for hver periode, således at lønnen er til. Løn – sygeplejersker og radiografer.

I Vikar Region Midt får du som tilmeldevikar en fast timeløn afhængig af, hvor mange års erfaring fra faget, du har.