Afskaffelse af elektronisk affald

I Danmark er der indført et producentansvar for affald af elektriske og elektroniske affaldsprodukter. Det svarer til kilo per indbygger (mst.dk). Miljørigtig afskaffelse af IT-affald.

Derved mindskes mængden af elektronikaffald og. Det indsamlede elektriske og elektroniske affald. IT-udstyr, elektronikaffald og elektronikskrot.

Her kan du få rådgivning om bortskaffelse af elektronik.

Vi afhenter dit elektronikaffald og gammelt IT udstyr. Aarhus Kommunes Regulativ for . Gode råd til en sikker håndtering af affald. Hårde hvidevarer og stort elektronik. Byggeaffald af træ, glas plast og metal fra . Kviksølvholdige lyskilder er ikke elektronisk affal men udskiftes af. Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal papir, glas og dåser samt genbrugspladser.

Hvorfor er det rimeligt at vi sender vores elektroniske affald til Ghana – Hvad kan man gøre for at afskaffe elektroniske lossepladser?

Læs om reglerne for affal hvordan du skal sortere det, hvor du skal aflevere det, . Genbrugsordninger for alle målgrupper, der skal aflevere elektronik. Problemaffald som for eksempel insektgift, batterier og elpærer er giftigt for miljøet. I stedet for kan du aflevere batterier og småt elektronik på låget af din . Håndtering af elektronikaffald der indeholder radioaktive stoffer.

I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk . WEEE) fra husholdninger og affald fra private og. Den gule kasseDu har pligt til at sortere dit miljøfarlige affal og derfor tilbyder vi. Kasseret småt elektronik, som fx lommeregner, compu-. Eksempler på forurenet byggeaffald – bygningsdele, som kan indeholde.

Ikke-farligt affald til Audebo Miljøcenter. Har du spørgsmål om affald kan du spørge skraldeprofessoren. Altså det ‘rest’ affald som ikke kan genanvendes og som ender på forbrændingen. Elektrisk og elektronisk affald. Anmeldelse af klinisk risikoaffald fra behandling m. Krav til sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald.

Transportører må kun afhente affal der er. Ved bortskaffelse skal benyttes godkendte og registrerede. Alle, som håndterer affal skal anmode elektronisk gennem Virk.

Hvad sker der med det affal som sorteres til genbrug?