Batteri affald københavn

Batterier kan også afleveres til: Miljøbilen, der har . Nem Affaldsservice – din selvbetjeningsportal til bestillinger og. Skriv sikkert til Affald og Genbrug – hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger .

Elsparepærer, LED-lyskilder og batterier. Aflever batterier for sig, så vi undgår at skade miljøet. Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet.

Meld dig som batteriindsamler og giv miljøet en hjælpende hånd.

SMOKA tilbyder at indsamle farligt affald fra private husstande. Ordningen indbefatter at borgere kan lægge henholdsvis batterier, småt elektronik og el-pærer . Det sker via flere af de etablerede ordninger for indsamling af farligt affald fra private. Farligt affal herunder batterier. Hvert år bruges der mere end 1mio. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Nogle kommuner tilbyder, at man kan lægge en pose med batterier og småt. Større batterier afleveres som farligt affald. Genanvendelse af affald stiger.

På siden findes oplysninger omkring affaldsfraktioner, sortering af affal genbrig og meget andet. Københavns- og Frederiksberg kommune: Bioaffald. Hvis alle returnerede alle batterier, ville det svare til 4gram affald per. Bekendtgørelse om batterier og akku- mulatorer og udtjente batterier . Se hvem der kommer og afhenter elektronikaffald og bærbare batterier på de.

Elektronikaffaldsbekendt- gørelsen). Husk, at bruge låget til dine batterier! Beskrivelse Inspiration Anmeldelser. PVC, plast, glas, shredderaffal jord og træ. Der er bevaret et batteri, batteriet Sixtus, hvor Rigets flag vejer og der afgives salutter.

Jern, metal, batterier, elektronisk affald samt lyskilder sorteres og . Find mere information vedrørende affald i. På Blåmejsegården er der containere og beholdere til de fleste typer affal fra det daglige. Nyboders miljøstation modtager kun affald og genanvendelige. Olie, malingsrester, batterier, gift mm skal afleveres til personalet med . Christiani Sixti Batteri, i dag kendt som Batteriet Sixtus eller bare Sixtus.

Her er de steder, hvor du kan aflevere dine brugte batterier.