Beregn bølgelængde

Bølgelængden kan beregnes på grundlag af hyppigheden af den. Konverter frekvens til bølgelængde og vice versa. Nyttigt når du bygger en antenne.

Hvis man har en laser og et optisk gitter og en lineal, så kan man have det rigtigt sjovt. Beregning af bølgelængden på laserlys. Hvis man kender dette tidsrum, kan man beregne tonens frekvens og dens bølgelængde.

Forskellige spring giver således anledning til strå- ling med forskellig bølgelængde og frekvens.

Da der er tale om elektromagnetisk strå-. Bølger er karakteriseret ved bølgelængden l, der er afstanden mellem to. Som tidligere nævnt, er decibel . At benytte et optisk gitter til at bestemme bølgelængden for det lys, som. Dette vil vi bruge, når vi skal beregne bølgelængden for laserens lys. Hvor stor er frekvens af det grønne lys?

Hvis du herefter måler afstanden fra gitteret og til væggen, samt afstanden fra midterste laserplet til næste laserplet. Kan man beregne laserens bølgelængde. En pulseret rubinlaser har en bølgelængde på 69nm og en pulstid på ps.

Hver puls bærer en energi på 1mJ. Måling af bølgelængde fra en lommelasers lys ved hjælp af et optisk gitter. Den simple iagttagelse kan selvfølgelig bruges til beregning af lydhastigheden. Tiden τo som bølgen er om at bevæge sig én bølgelængde kaldes bølgens periode,.

Ud fra disse forudsætninger kunne Niels Bohr beregne energien af . Ud fra denne energimængde kan man udregne hvilken bølgelængde energien bliver udsendt med. Denne formel er udviklet af forskeren Max Planck og ser . Laserlys med bølgelængden 63nm sendes ind mod et gitter med 1streger per mm. Rapport: Farvernes bølgelængde.

Formål: Formålet er at bestemme farvernes bølgelængde. Intensiteten er størst ved en bølgelængde, der kaldes. Afhængig af om man kender bølgelængden λ, gitterkonstanten en afbøjningsvinkel φn og den tilhørende orden n, kan man omskrive gitterligningen efter . I en mikrobølgeovn er frekvensen Ghz, og bølgelængden altså ca. Formålet med forsøget er at beregne bølgelængden på forskellige laserfarver.

Laserens bølgelængde Navn: Hold: Laserens. K kan man beregne, at bølgelængderne den- gang har . Vi siger at den oprindelige svingning som vi frembringer på en guitar streng er sammensat af harmoniske bølger med mange forskellige bølgelængder.