Beregning af bølgelængde formel

Beregning af frekvens samt fotonenergierindlæg2. Mens bølgelængde undertiden kan måles direkte , ofte er det enklere at beregne bølgelængde baseret på den frekvens og hastighed af bølgen . Konverter frekvens til bølgelængde og vice versa.

Bølgelængden kan beregnes på grundlag . Nyttigt når du bygger en antenne. Hvis man har en laser og et optisk gitter og en lineal, så kan man have det rigtigt sjovt. I løbet af én periodetid dannes én bølge og bølgen bevæger sig én bølgelængde fremad.

Disse retninger kan beregnes med gitterligningen. Hvis en bølge med bølgelængden λ, rammer et gitter med afstanden d (også kaldet gitterkonstanten) mellem . Dette vil vi bruge, når vi skal beregne bølgelængden for laserens lys. Udover gitterformlen vil vi benytte os af formlen for tangens, som bliver . Grundtonen svarer til en halv bølgelængde ( (Lambda)).

Hvis frekvensen er 1Hz, kan vi beregne svingningstiden af formlen. Man kan finde lysets bølgelængde ved hjælp af et gitter. Ud fra en formel kan man beregne bølgelængden på det grønne lys.

Ud fra denne energimængde kan man udregne hvilken bølgelængde energien bliver udsendt med.

Formålet med forsøget er at beregne bølgelængden på forskellige laserfarver. HeNe-laser med λ=63nm og L=m. Man kan beregne bølgens hastiged med formlen herunder. Du kan måle bølgelængden med en lineal og se frekvensen på signalgeneratoren. Pa, for at udføre beregningen og derefter gå tilbage til logaritmiske værdier.

Måling af bølgelængden af lyset fra en diodelaser. Formlen der bruges kaldes gitterformlen. Overfladen af denne kugle kan udregnes efter følgende formel: Afstanden. Tiden τo som bølgen er om at bevæge sig én bølgelængde kaldes bølgens periode,. Beregn et gennemsnit af de målte værdier.

Mål – af mellemrummene mellem mærkerne og beregn gennemsnittet. Udregn bølgelængden efter interferens-formlen: 5). I denne opgave anvendes formlen: bølgelængden =143nm. Niels Bohr brugte denne beregning flittigt til sine beregninger.

Plancks formel skrives sådan.