Beregning af efterlønssats

Den helt præcise beregning af din efterløn kan a-kassen lave for dig. Efterløn, fleksydelse, delpension. Hovedbetingelsen for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er.

Få svar på de mest stillede spørgsmål om at gå på efterløn og få efterløn udbetalt,. Har du indbetalt til efterlønsordningen, kan du hæve dine efterlønspenge indtil 1. Din efterlønssats bliver udregnet ud fra, hvornår du går på efterløn og samme. Beregneren er kun vejledende.

Du kan bruge efterlønsberegneren, både før og efter du er gået på efterløn. Reglerne om efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af. Når du søger dagpenge eller efterløn efter endeligt ophør med drift af selvstændig hovedbeskæftigelse eller endt lønarbejde skal vi beregne, hvor meget du kan . Her kan du selv beregne forskellige eksempler på efterløn, . Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Vi skal beregne din efterlønssats ud fra din hidtidige indtægt.

Som medlem af vores a-kasse kan du vælge at betale. Se, hvornår du kan gå på efterløn, hvor længe du kan få efterløn, og hvor meget du kan få udbetalt. Pensioner kan gøre din efterløn mindre – Hvilke regler gælder for dig?

Du kan dog ikke få en lavere sats, end du ville have fået på . Når du din efterlønsalder, kan du gå på efterløn. Du kan selv vælge at gå på efterløn – uanset om du stadig har ret til dagpenge. Dine pensioner bliver som hovedregel modregnet din efterløn. Her får du overblikket over pension og efterløn, og hvor meget du kan få udbetalt. Du kan beregne, hvor meget pension og efterløn du kan forvente at få, og se . Regnemaskinen er udviklet af . Ja eller nej tak til efterløn?

Vi har samlet en række relevante informationer for. Der skal ikke indbetales efterlønsbidrag længere. Sats kan beregnes ved bevis og overføres til efterlønnen . Her finder du svar på de fleste spørgsmål om efterløn. Du kan læse om de grundlæggende beløb på siden om satser, eller beregne din efterløn. Du kan også selv lave en beregning på efterloensberegner.

Indkomstniveauet ved ansøgning om efterlønsbeviset fastsættes som minimumgrundlag for senere beregning af efterlønssats. Indtast dine tal for alternativ opsparing og skat og få en vejledende beregning af, om du kan få mere ud af dine . Hvis du først har ret til efterløn på et senere tidspunkt end din efterlønsalder, har. Du kan få en vejledende beregning af din efterløn på den officielle side efterloensberegner.