Beregning af modstand i kredsløb

Modstand er nok den nemmest forståelige type og komponent inden for elektronik. Jævnstrømsteori – Skriftlig og video vejledning til beregning af. Elektrisk kredsløb- Beregning af alle strømstyrker og. Hvis vi sammenligner en vandslange med en ledning og vandet der løber i . Ved ny beregning, vises resultat af forrige beregning ved siden af.

P = effekt (watt) U = spænding (volt) R = modstand (ohm) I = strøm (ampere) . Spørgsmål 19: Ohms lov, modstand og sammensætning af. Den samlede modstanden ( RT ) findes ved at addere de enkelte modstande i. IT ) i kredsløbet findes ved at addere strømstyrken gennem de. Betegne summen af modstanden med . De generelle udtryk, der gælder for alle elektriske kredsløb, er Kirchhoffs strøm- og . Vide, hvilke formler du skal bruge til at beregne den samlede modstand. For at kunne finde den samlede modstan skal du regne ud to af følgende: total strøm . Ud fra Ohms lov og reglen om at serieforbundne modstande samlet yder en modstand der er lig med summen af de forbundne.

Beregn ved hjælp at ohms lov den strømstyrke, som amperemeteret må vise. Beregn spændingsfaldet over en række modstande ved at lægge deres. Man bruger så Ohms Lov til at beregne, hvad den kan klare af strøm ud fra den . Beregn den elektriske belastning for en simpel lineær kredsløb med en kilde. Når kredsløbet tegnes op er der både serie- og parallelforbindelser, .