Efterløn født 1959

Du har mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, men tidspunkt og længde afhænger af din alder. Din efterløn afhænger af, hvornår du er født. Du kan arbejde ubegrænset ved siden af din efterløn, hvis du er lønmodtager.

Få svar på dine spørgsmål om efterløn hos HKs A-kasse. Hvornår, du kan gå på efterløn, afhænger af, hvornår du er født. Maksimalt antal år på efterløn.

Beregneren viser de aldre, der.

Indtast din fødselsdato og tryk beregn. Hvornår du når din efterlønsalder, og hvor længe du kan modtage efterløn,. Din folkepensionsalder er år.

Folkepensions- alder før tilbagetræk- ningsreform. Der gælder forskellige regler for, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor længe du kan få efterløn. Det kommer an på, hvornår du er født.

Det er din fødselsdato, der afgør, hvornår du kan gå på efterløn. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. Læs udtømmende om efterløn på Lærernes a-kasses hjemmeside – Klik her!

Nye efterløns- og folkepensionsaldre som følge af levetidsfremskrivning . Forhøjelse af efterlønsalderen. Efterløns- og pensionsalderen forhøjes gradvis. Du får adgang til 1 satsen hvis du venter med at gå på efterløn til du får ret til at at optjene skattefri præmie. Tilbagetrækningsreformen indeholder ændringer af efterlønnen, forhøjelse af folkepensionsalderen. Satsen hæves til 1 for alle født 1. Fordele ved at udskyde efterlønnen, hvis du er født før 1. Ret til efterløn fra til år.

Betingelse: At du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. Læs mere om pensions indflydelse på . Pension fra pensionskassen tidligst. Et medlem, som er født før den 1. Hvornår kan jeg gå på efterløn eller få et efterlønsbevis? Du kan få økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn.

Det kræver dog, at du er født før 1. For personer født efter den 31. Kort sagt er efterlønnen blevet et mere individuelt spørgsmål. Vi råder dig derfor til at kontakte din . I visse tilfælde kan du få ret til efterløn, selvom din ret til dagpenge er brugt op, før du når.

Hvorvidt du kan få efterløn, afhænger af din alder, og om du har betalt. Den tager for eksempel ikke højde for, . Du skal arbejde et vist omfang og vente med at gå på efterløn til højst tre . De nye regler har betydning for dig, der er født den 1.