Efterløn skattefri præmie

Du må arbejde ubegrænset ved siden af din efterløn, hvis du er lønmodtager. Du optjener ret til en skattefri præmie, hvis du udskyder din efterløn eller undlader at gå på efterløn. Men først skal du have et efterlønsbevis. Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet i en vis periode, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Du har mulighed for at optjene skattefri præmie, hvis du opfylder 2-års-reglen.

For at opfylde 2-års-reglen må du tidligst går på efterløn år efter . Opfylder du betingelserne for 2-årsreglen, skal der i din efterløn kun modregnes. Har du ret til at få udbetalt en skattefri præmie, har du altså en frist på år til at . Du har mulighed for at optjene skattefri præmie hvis du udskyder, eller slet ikke vælger at gå på efterløn. Vælger du slet ikke at gå på efterløn eller arbejde på delti mens du får efterløn, kan du optjene en skattefri præmie, når du går på pension. Hvis du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom du har ret til at gå på efterløn, har du mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie. Har du haft et efterlønsbevis i mindst to år og ikke har været på efterløn, kan du spare op til den skattefri præmie (2-års-reglen).

Du kan få op til portioner, hvis . Hvis du ikke eller kun delvist benytter dig af efterlønnen, får du en skattefri præmie.