Elektronikaffald aalborg

Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal papir, glas og dåser samt genbrugspladser. Hvad sker der med det elektronik efter jeg har afleveret det? Herefter sendes det videre til .

Det drejer sig oComputerskærme og tv- . Storskrald og elektronikaffald. Forberedelse med henblik på genbrug af elektronikaffald. Recycling er en affaldshåndteringsvirksomhe som afhenter og bortskaffer brugt IT-udstyr, elektronikaffald og elektronikskrot.

Alle typer af elektronikaffald skal afleveres til din kommunes indsamlingsordning. Der er ikke kun penge at tjene, hvis elektronikaffaldet systematisk blev. Elektronikaffald indeholder værdifulde ressourcer, fx gul sølv og kobber og . Indsamling af farligt affald samt elektronikaffald. Kristina Overgaard Zacho og Arne Remmen fra Aalborg Universitet. Mobiltelefoner, computere og anden elektronik indeholder en række ædle metaller og.

Lille Aalborg-firma kan bygge en hel satellit selv. Det kan tage et par minutter at få forbindelse til nettet. Stadig stærke bånd til grønland.

AAlborg HAvn – stærk på logIstIk og. Netværket har særligt fokus på elektronik. Vi smider bunkevis af elektronik-apparater u selv om de egentlig sagtens kunne tåle at blive brugt lidt mere. Vi stiller forskellige opsamlingsmuligheder til rådighed: Jern- og metalskrot, elektronik og anden skrot, plast, glas, dæk og miljøproblematisk affald og køreplader . IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde. Særligt fordi at meget elektronikaffald indeholder metaller, som er . KOLLEKTIVE ORDNINGERS REGIONALE PLADSER FOR MODTAGELSE AF ELEKTRONIKAFFALD OG.

Halvdelen af Danmarks elektronikaffald ender på det sorte marked. Det gælder for udvalgte elektronik produkter og enkelte andre varer. PC, Kamera, mobil eller et TV, mens vi servicerer din . Defekte fjernsyn, monitorer og andet elektronikaffald. Fortidens hysteri og fremtidens elektronikaffald. KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg, Bureau Publik, Nikolaj Kunsthal, . Modtageanlæg til elektronikaffald og kølemøbler.

På baggrund af dette arbejde besluttede Aalborg, Jammerbugt og. Opgaveoverførselsaftale for elektronikaffald (Aalborg kommune). Desuden etableres en garagebygning og en bygning til farligt affald og elektronikaffald . Aalborg Forsyning, Renovation skal have opført en ny genbrugsplads i. For affaldsfraktionerne træ, plast og elektronik er der lang vej til cirkulær. En gruppe Aalborg-forskere har udviklet en model, der viser, at det bedst kan betale sig at lade én mobilkunde ad gangen få fuldt skrald på .